pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów szkoły


10.06.2020 20:12
Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów szkoły

W dniu 8 czerwca br. Najlepsi absolwenci szkoły otrzymali nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Najlepszym Absolwentem Szkoły został Patryk Konopski z klasy 4 TMT.

Tegoroczne zakończenie nauki przez uczniów klas maturalnych przebiegało w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii i zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Abiturienci odbierali świadectwa ukończenia szkoły z zachowaniem szczególnych zasad określonych przez decyzje władz oświatowych i sanitarnych.

Dyrekcja szkoły wraz wychowawcami klas maturalnych i radą rodziców podjęli decyzję o uhonorowaniu najlepszych uczniów klas maturalnych i ufundowaniu nagród dla najlepszych absolwentów szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Głównym fundatorem nagród został Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół Technicznych.

Tegorocznym Absolwentom nagrodę wręczył dyrektor szkoły, Donat Marszałek, wicedyrektor szkoły Sławomir Wiśniewski, kierownik szkolenia Anna Kania, przewodniczący Rady Rodziców Sebastian Rajewski oraz wychowawcy klas maturalnych: Krystyna Grzesiak, Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i Ryszard Przybylski.

Po raz kolejny przyznano tytuł i nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Szkoły, którym został Patryk Konopski z klasy IV Technikum Mechatronicznego uzyskując średnią ocen 5,16. Dalsze lokaty zajęli:

  • Andrzejewski Kacper, klasa IV Technikum Organizacji Reklamy, średnia ocen 5,10
  • Wawrzonkoski Filip, klasa IV Technikum Mechatroniczne, średnia ocen 5,03
  • Choziak Karolina, klasa IV Technikum Organizacji Reklamy, średnia ocen 4,87
  • Cybulska Natalia, klasa IV Technikum Informatyczne, średnia ocen 4,87
  • Wiśniewska Weronika, klasa IV Technikum Organizacji Reklamy, średnia ocen 4,80

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych, w podjęciu kolejnych wyzwań dorosłego życia i na kolejnych etapach kształcenia.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców Szkoły za ufundowane nagrody rzeczowe.

 

Donat Marszałek
Dyrektor Szkoły