pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Projekt „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”


24.06.2020 20:29
Projekt „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła znalazła się w gronie 25 szkół z całej Polski, które zakwalifikowały się do realizacji XII edycji projektu: "Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami osobistymi".

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni. Tematyka warsztatów dotyczy: planowania finansowego, planowania własnej kariery zawodowej, opracowywania budżetu osobistego, oszczędzania i inwestowania własnych zasobów pieniężnych, umiejętności wyboru najkorzystniejszego kredytu i korzystania z ubezpieczeń. W ramach projektu „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!”, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.

Partnerami projektu są:
Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zajęcia będzie prowadzić nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr Beata Syska.