pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Sukces Krwiodawców z Zespołu Szkół Technicznych


27.06.2020 17:09
Sukces Krwiodawców z Zespołu Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych z Włocławka zajął II miejsce na szczeblu ogólnopolskim w ramach konkursu „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W ogólnopolskim konkursie promującym honorowe krwiodawstwo pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” Zespół Szkół Technicznych we Włocławku corocznie zajmuje wysokie miejsca. W XVI edycji tego konkursu Zespół Szkół Technicznych zajął II miejsce na etapie ogólnopolskim w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. Podczas Wampiriady odbywającej się na terenie szkoły krew oddają nie tylko uczniowie, ale absolwenci, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz nauczyciele, dając w ten sposób przykład młodzieży.

Organizatorem akcji honorowego krwiodawstwa w ZST jest Szkolne Koło PCK i Wolontariatu z opiekunem panią Elżbietą Górską.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom z ZST!