pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Technicznej nad Wisłą


28.06.2020 20:39
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Technicznej nad Wisłą

„Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie…”

Te mądre słowa pochodzą z wiersza wybitnej polskiej poetki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla – Wisławy Szymborskiej. Odnoszą się doskonale do naszej dzisiejszej uroczystości, która z jednej strony kończy bieżący rok szkolny, a z drugiej otwiera nowy rozdział w Waszym, Drodzy Uczniowie, życiu.

Ten rok szkolny 2019/2020 był szczególny. Dla większości z Was był to rok wytężonej pracy i wzmożonego wysiłku. Od kilku miesięcy realizowany w sposób zdalny z powodu ogłoszonego stanu pandemii i towarzyszącemu tej sytuacji zawieszeniu zajęć edukacyjnych. Jednak, jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej działalności, tak i w nauce szkolnej włożona praca, sumienność, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły wymierne, pozytywne efekty. Wielu z naszych uczniów otrzymało dzisiaj promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, co wynika z osiągniętej średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75. Jeden z naszych uczniów, Kamil Rajewski, otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek, a Mikołaj Woźnica i Piotr Stępiński zostali zgłoszeni do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pod względem wyników nauczania był to rok niezwykle efektywny, a roczne oceny klasyfikacyjne były wyższe niż rok temu. Wszystkim, którzy osiągnęli wyniki na miarę swoich możliwości, serdecznie gratuluję. Bardzo cieszą nas Wasze sukcesy.

W tym roku po raz pierwszy żegnaliśmy uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia. Wszystkim Absolwentom gratulujemy osiągniętego sukcesu i zachęcamy do dalszego wysiłku także na polu edukacyjnym.

Sukcesy uczniów, to także sukcesy nauczycieli i rodziców. Z serca dziękuję nauczycielom – bez Waszego trudu, olbrzymiej pracy i zaangażowania uczniowie sami nie mogliby zrealizować swych marzeń. Rodzicom dziękuję za to, że zrobili wszystko, by nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, a w tym roku szkolnym nie było to łatwe zadanie. Pracownicy administracji szkoły i obsługi także włożyli wiele trudu w minionym roku szkolnym. Wasz udział w sukcesach tych młodych ludzi i powodzeniu misji edukacyjnej naszej szkoły jest często niezauważalny. Dziękuję za tę pracę.

Na koniec wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – życzę udanych wakacji.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Donat Marszałek