pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!


18.08.2020 15:00
Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!
Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/21 i sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku prosi o podjęcie działań zapewniających bezpieczny  powrót uczniów do szkoły. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 proszę  o ograniczenie wyjazdów i kontaktów społecznych w ostatnich tygodniach przerwy wakacyjnej oraz bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym rygorom sanitarnym.
 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Donat Marszałek