pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Przerwa na czytanie 2021


29.10.2021 20:42
Przerwa na czytanie 2021

Dnia 20 października 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.

Akcja realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Akcja polegała na wspólnym czytaniu dowolnej książki w tym samym czasie. Udział w ogólnopolskim biciu rekordu wzięła cała społeczność szkoły: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni oraz Uczniowie. W wydarzeniu wzięło udział 497 osób. Uczestnicy akcji udowodnili, że czytać można wszędzie: na korytarzu, w sali lekcyjnej, na boisku lub szkolnej wycieczce.

Celem akcji jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; integracja środowiska lokalnego; pokazanie uczniom, że czytanie jest atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu w szkole i w domu; zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Zachętą do korzystania z takiej formy spędzania czasu jest myśl słynnego pisarza Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Organizatorem akcji była szkolna biblioteka. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji czytelniczej.

Materiał przygotowała: Magdalena Wojciechowska