pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Finał Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych


03.05.2022 20:53
Finał Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

26 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim, przybliżenie wiadomości z dziedziny geografii, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych, kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. W marcu odbyły się eliminacje szkolne, w których uczniowie zgłoszonych szkół zmagali się z pytaniami sprawdzającymi wiedzę ogólną dotyczącą Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 7 uczniów. W finale należało wykazać się  wiedzą szczegółową dotyczącą państw niemieckojęzycznych oraz zachęcić turystę z Polski do odwiedzenia jednego z takich krajów. Poziom był bardzo wyrównany.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce zajęła Anita Golas ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku;
  • II miejsce zajął Wiktor Kozłowski ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie;
  • III miejsce zajęła Maja Rucińska ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Dla tych, którzy nie znaleźli się na podium, szkoła ufundowała nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.

Materiał opracowała: Justyna Reiwer-Krużyńska, nauczyciel języka niemieckiego