pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

ZFŚS – złóż oświadczenie


03.05.2022 21:11
ZFŚS – złóż oświadczenie

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy i Emeryci,

wzorem lat ubiegłych uprzejmie przypominam o konieczności złożenia w terminie do 15 maja 2022 r. oświadczeń o dochodach uzyskanych w roku 2021 w celu uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Druk oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej szkoły i po wypełnieniu złożyć jednym z możliwych sposobów:

  • osobiście w sali nr 103
  • listownie na adres szkoły: 87-800 Włocławek, ul. Ogniowa 2, Zespół Szkół Technicznych
  • elektronicznie na adres: sekretariat@zst.com.pl

Do pobrania (oświadczenie i podanie należy złożyć łącznie):

Do wiadomości: