pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Dzień Otwarty Szkoły – 11 maja 2022 r. w godz. 12:00 – 17:00


08.05.2022 20:14

W najbliższą środę organizujemy kolejne Dni Otwarte w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Serdecznie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych wraz z Rodzicami na zwiedzanie szkoły i zapoznanie się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023.

Dni otwarte to wydarzenie, które ma na celu przedstawienie oferty edukacyjnej i zachęcenie uczniów do rozpoczęcia nauki w naszej szkole na jednym z atrakcyjnych kierunków kształcenia:

 • Technik ROBOTYK
 • Technik MECHATRONIK
 • Technik MECHANIK
 • Technik INFORMATYK
 • Technik REKLAMY
 • Operator obrabiarek skrawających CNC i Ślusarz (dodatkowo spawacz)

W trakcie dni otwartych uczniowie zainteresowani wyborem kierunku kształcenia w Szkole Technicznej będą mogli zapytać o interesujące ich kwestie, porozmawiać z nauczycielami, zwiedzić sam budynek, wyposażenie i pracownie specjalistyczne do nauki zawodu. Będzie można uzyskać informacje między innymi o:

 • profilach kształcenia i przedmiotach rozszerzonych
 • liczebności uczniów w oddziałach i zmianowości nauczania
 • klasach patronackich
 • dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 • wkładzie samorządu uczniowskiego i rady rodziców w życie szkoły
 • wycieczkach szkolnych i wyjazdach zagranicznych, w tym w ramach projektu Erasmus +
 • sposobie organizacji zajęć zawodowych i czasie ich trwania
 • wynikach egzaminów zewnętrznych

Zaplanowano także spotkanie z Rodzicami zainteresowanych uczniów na godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor Szkoły