pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Egzaminy poprawkowe (nie maturalne) - 26 i 29 sierpnia 2022


02.08.2022 20:34

Egzaminy poprawkowe – 26 sierpnia 2022

Miejsce egzaminu: tymczasowy budynek szkoły, adres: Włocławek, Plac Staszica 1

 
 • przedmiot: matematyka
  • data i godzina egzaminu pisemnego: 26.08.2022, 08:30
  • data i godzina egzaminu ustnego: 26.08.2022, 10:00
  • egzaminy odbywają się na sali gimnastycznej tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • zdają uczniowie z klas: 
   • 4 A TI
   • 3 TMR
   • 3 TMT 
   • 3 I
   • 3 A TI
   • 2 A I
   • 2 B I
   • 2 MT
   • pozostałe klasy zdają 29.08.2022 (patrz: dalsza część komunikatu)
  • skład komisji:
   • Anna Kania – przew.
   • Agnieszka Cybulska
   • Katarzyna Legieć
   • Radosław Cześnin
 
 • przedmiot: UTK
  • data i godzina egzaminu pisemnego: 26.08.2022, 11:30
  • data i godzina egzaminu ustnego: 26.08.2022, 12:45
  • egzaminy odbywają się na sali gimnastycznej tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • zdają uczniowie z klas: 
   • 1 I
  • skład komisji:
   • Anna Kania – przew.
   • Włodzimierz Kotwasiński 
   • Radosław Cześnin
 

Egzaminy poprawkowe – 29 sierpnia 2022

Miejsce egzaminu: tymczasowy budynek szkoły, adres: Włocławek, Plac Staszica 1

 
 • przedmiot: matematyka
  • data i godzina egzaminu pisemnego: 29.08.2022, 08:00
  • data i godzina egzaminu ustnego: 29.08.2022, 09:30
  • egzaminy odbywają się na sali gimnastycznej tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • zdają uczniowie z klas: 
   • 3 B TI
   • 3 TR
   • 3 MI
   • 4 TOR
  • skład komisji:
   • Anna Kania – przew.
   • Katarzyna Sobczuk-Rasiewicz
   • Katarzyna Legieć  
 • przedmiot: Urządzenia i systemy mechatroniczne
  • data i godzina egzaminu pisemnego: 29.08.2022, 11:00
  • data i godzina egzaminu ustnego: 29.08.2022, 12:15
  • egzaminy odbywają się na sali gimnastycznej tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • zdają uczniowie z klas: 
   • 3 TMT
  • skład komisji:
   • Anna Kania – przew.
   • Włodzimierz Kotwasiński
   • Magdalena Dyberna
 • przedmiot: chemia
  • data i godzina egzaminu pisemnego: 29.08.2022, 12:30
  • data i godzina egzaminu ustnego: 29.08.2022, 13:45
  • egzaminy odbywają się na sali gimnastycznej tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • zdają uczniowie z klas: 
   • 2 MT
  • skład komisji:
   • Anna Kania – przew.
   • Dorota Wojtczak
   • Mariola Paszyńska