pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Pisemny egzamin maturalny - sesja poprawkowa 23 sierpnia 2022


02.08.2022 21:20

Pisemny egzamin maturalny - sesja poprawkowa

23 sierpnia 2022, godz. 09:00

Miejsce egzaminu: tymczasowy budynek szkoły, adres: Włocławek, Plac Staszica 1

 
 • przedmiot: matematyka, język polski
  • data i godzina egzaminu: 23.08.2022, 09:00
  • egzamin odbywa się na sali gimnastycznej tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • skład komisji:
   • Iwona Dominiak – przew.
   • Marta Paliwoda
   • Marek Stankiewicz – ZSCH
 
 • przedmiot: język angielski
  • data i godzina egzaminu: 23.08.2022, 09:00
  • egzamin odbywa się w sali nr 2 tymczasowego budynku szkoły (Włocławek, Plac Staszica 1)
  • skład komisji:
   • Monika Rębiałkowska – przew.
   • Aneta Karmowska – ZSCH
 

Lista nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych
uczestniczących w sesji poprawkowej egzaminu maturalnego
w Zespole Szkół Chemicznych
23 sierpnia 2022, godz. 09:00

 1. Marzena Gralak
 2. Piotr Mirecki

Lista nauczycieli rezerwowych:

 1. Justyna Reiwer-Krużyńska