pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Projekt „Czuję chemię...” realizowany w ZST


10.05.2024 21:03
Projekt „Czuję chemię...” realizowany w ZST

Miło nam poinformować, że dzięki grantowi otrzymanemu od Fundacji ANWIL zrealizowany został cykl praktycznych warsztatów chemicznych dla uczniów technikum.

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, w ramach VIII Edycji programu „Uczę się z ANWILEM”, otrzymał grant w wysokości 14 0000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czuję chemię…”. W okresie od 1.03.2024 do 31.04.2024 zostały zorganizowane praktyczne warsztaty chemiczne, w których uczestniczyło 20 uczniów technikum. Podczas 12 spotkań realizowanych w ramach praktycznych warsztatów uczniowie wykonywali według załączonych instrukcji konkretne doświadczenia chemiczne. Dzięki tym doświadczeniom zobaczyli, że chemia, to ''żywa nauka", a otaczające nas kolory, smaki i zapachy towarzyszą nam w codziennym życiu. Uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń potwierdzających, że cukry i białka występują w codziennych produktach i że chemia to nic trudnego, tylko towarzysząca  nam rzeczywistość.

Szereg przeprowadzonych warsztatów umożliwił wykonanie wielu doświadczeń dotyczących takich tematów, jak:

  • „Badanie właściwości fizycznych i chemicznych skrobi”,
  • „Wykrywanie skrobi w wybranych produktach spożywczych z życia codziennego”,
  • „Badanie właściwości fizycznych i chemicznych glukozy”,
  • „Badanie właściwości fizycznych i chemicznych sacharozy”,
  • „Reakcje charakterystyczne glukozy – próba Tollensa i Trommera”,
  • „Reakcje charakterystyczne sacharozy – próba Tollensa i Trommera”,
  • „Tworzenie „eco” środków czystości z produktów ogólnie dostępnych”

Poza warsztatami uczestnicy projektu mogli także uczestniczyć w grach pn. "Chemiczne Memory", jak również budować modele Atomów. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu  miały na celu zachęcić młodych ludzi do nauki i poznawania chemii, jako nauki ścisłej nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i środków nauczania oraz zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie, uwierzyli w swoje możliwości i w samych siebie. Przeprowadzone warsztaty zintegrowały młodzież, udoskonaliły pracę w grupach, ale też wyzwoliły zaangażowanie i zainteresowanie naukami ścisłymi. Niektórzy z uczestników przełamywali swój wstyd, czy nieśmiałość.

Uczestnikom dziękujemy za aktywność i gratulujemy udziału w projekcie.

Materiał przygotowała: mgr inż. Karolina Miller-Cybulska, koordynator projektu.