pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Jednoczy nas ZST


10.05.2024 21:14
Jednoczy nas ZST

17 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i promocja naszej szkoły jako szkoły otwartej dla wszystkich uczniów.

Obchody tego dnia zostały przeprowadzone w formie pogadanek oraz kampanii społecznej. Uczniowie z wytypowanych klas na zorganizowanych zajęciach podejmowali dyskusję nt. tolerancji, akceptacji i różnorodności. Mieli okazję zgłębić temat trudności, z jakimi borykają się osoby dotknięte Autyzmem. Ta kwestia była podjęta w naszej szkole już wielokrotnie. Dbając o każdego ucznia i jego potrzeby, pragnęliśmy pokazać, że każdy młody człowiek może w naszej szkole poczuć się komfortowo, zostać zauważonym, rozwijać swoje talenty i otrzymać pomoc w każdej sytuacji.

Kolejnym akcentem pobudzającym tego dnia do refleksji, a jednocześnie integrującym uczestników, było ustawienie się uczniów w logotyp szkoły – ZST. Młodzież mogła przekazać tym symbolem otwartość na drugiego człowieka, również tego zmagającego się z problemem Autyzmu. Ustawiający się, trzymając rekwizyty reprezentujące konkretny kierunek nauczania, starali się przekazać, że jesteśmy szkołą nowoczesną, zintegrowaną, troszczącą się o rozwój każdego człowieka.

Materiał przygotowała: p. Beata Woźniak, nauczyciel współorganizujący kształcenie.