pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Uczę się z WIKA Polska


14.05.2024 20:34
Uczę się z WIKA Polska

Uczniowie z klasy technikum mechatronicznego będą uczestniczyć w lekcjach przeprowadzonych przez pracowników WIKA Polska. To efekt podjętej współpracy i prowadzenia klas patronackich w zawodzie technik mechatronik.

W dniach 16 i 17 maja 2024 r. uczniowie z klasy pierwszej technik mechatronik, objętej programem klasy patronackiej WIKA Polska, zrealizują lekcje z zakresu mechatroniki przeprowadzone przez ekspertów p. Mateusza Wasilewskiego - Kierownika Centrum Kompetencji Rurek oraz p. Huberta Wysotę - Lidera z Działu Inżynierii Procesu, absolwenta Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku.

Zajęcia obejmą swoim zakresem następujące zagadnienia:

  • budowa i zastosowanie manometru,
  • przetworniki ciśnienia,
  • optymalizacja procesów.

Obecnie WIKA Polska swoją opieką i wsparciem objęła blisko 120 uczniów w pięciu rocznikach klas patronackich o kierunku technik mechatronik. Uczniowie mają możliwość korzystania z otrzymanego wyposażenia pracowni patronackiej, biorą udział w wizytach studyjnych w obu częściach zakładu pracy i uczestniczą w programie wsparcia najzdolniejszych uczniów i absolwentów. WIKA Polska aktywnie angażuje się w życie szkoły i uczestniczy w jej najważniejszych wydarzeniach, czego przykładem mogą być „Lekcje z WIKA”.

Materiał przygotowała: mgr inż. Magdalena Dyberna, nauczyciel mechatroniki, koordynator programu klasy patronackiej WIKA Polska.