pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Erasmus+ / Grecja / Ateny – fotorelacja


09.06.2024 20:54
Erasmus+ / Grecja / Ateny – fotorelacja

W sobotę 8 czerwca 2024 r. zakończyliśmy kolejny projekt w ramach programu ERASMUS+. Tym razem grupa 20 uczniów wraz z opiekunami realizowała zagraniczne praktyki zawodowe w Atenach.

Był to już szósty zagraniczny wyjazd uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w ramach wizyt studyjnych i programu Erasmus+. Za nami zrealizowane wyjazd do Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch, Malty i tym razem Grecji.

W tym roku do Grecji wyjechała grupa 20 uczniów technikum z kierunków kształcenia w zawodzie mechatronika, informatyka i reklama. Młodzież mogła realizować zagraniczne praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy i centrach kształcenia zawodowego. Zajęcia odbywały się w języku angielskim.

Program Erasmus+ jest programem edukacyjnym, którego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kwalifikacji. Poza uczniami kilkoro nauczycieli uczestniczyło w kursie języka angielskiego zawodowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty wydane w języku angielskim i polskim. Jednym z istotnych punktów programu było nabycie umiejętności łatwego przemieszczania się między systemami edukacji w różnych krajach Europy, praktyczne zapoznanie się z wymaganiami pracodawców w obszarze mobilności i elastyczności w zatrudnieniu, a także zwiększenie konkurencyjności i możliwości znalezienia pracy nie tylko na terenie kraju.

Poza godzinami zajęć uczestnicy mieli możliwość praktycznego zetknięcia się z historią i kulturą antyczną, zwiedzania zabytków, muzeów, w tym Akropolu. Wzięli też udział w wyprawie morskiej na wyspę Egina, nawiązywali liczne kontakty, doskonalili znajomość języka angielskiego i kosztowali uroków znakomitej kuchni greckiej.

Gratulujemy uczestnikom wyjazdu odwagi i otwartości umysłu na edukację, chęci zmierzenia się z nowymi wyzwaniami na progu dorosłości i wysokiej kultury osobistej w każdym obszarze realizowanego programu.

Dziękujemy Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Urzędowi Miasta Włocławek za otrzymane środki i wsparcie organizacyjne.