pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Warsztaty pn. „Marketing internetowy zawodów rzemieślniczych”


14.06.2024 20:28
Warsztaty pn. „Marketing internetowy zawodów rzemieślniczych”

10 czerwca 2024 r. w naszej szkole odbyły się dla uczniów klas 1a i 2a technikum reklamy warsztaty specjalistyczne na temat „Marketing internetowy zawodów rzemieślniczych”.

Szkolenie poprowadziła p. Magdalena Łyskawińska, ekspertka w dziedzinie marketingu internetowego. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące definicji marketingu w kontekście działań, jakie należy podejmować, by promować produkty i usługi oraz trendy w marketingu na rok 2024. Przybliżono także tematykę sztucznej inteligencji, budowania społeczności, treści live stream, marketingu influencerskiego oraz eksperckiego. Uczniów zainteresował szczególnie problem poczucia własnej wartości u osób zajmujących się marketingiem. Młodzież zajmowała się również zadaniami praktycznymi dotyczącymi talentów według Gallupa. Była to okazja, aby każdy uczestnik wyszukał w sobie co najmniej jeden talent.

Warsztaty miały pomóc młodzieży w poszukiwaniu i rozpoznawaniu posiadanych talentów. Uczniowie przekonali się, że poczucie silnej własnej wartości szybko buduje się wtedy, gdy nabywa się umiejętności i wiedzę z obszaru, który nas interesuje. Młodzież nauczyła się, jak wykorzystać swoje zasoby na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego, a także w jaki sposób przedstawić swoje mocne strony przyszłym pracodawcom.

Koordynator spotkania: Beata Syska, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu reklamy