pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Stypendium Prezydenta Włocławka dla Marcina Jabłońskiego z klasy 3 technikum reklamy


01.07.2024 19:40
Stypendium Prezydenta Włocławka dla Marcina Jabłońskiego z klasy 3 technikum reklamy

W miniony czwartek 20 czerwca 2024 r. trzynastu uczniów szkół podstawowych i średnich otrzymało stypendium Prezydenta Miasta. Wśród nagrodzonych był nasz uczeń, Marcin Jabłoński z klasy trzeciej technikum reklamy.

Uroczysta gala odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta we Włocławku. W grupie trzynastu uczniów pięciu z nich to uczniowie szkół średnich. Stypendyści musieli wykazać się wysokimi wynikami w nauce i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, uzyskać tytuł finalisty / laureata olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata / finalisty olimpiady tematycznej lub zająć pierwsze miejsce w konkursie artystycznym o zasięgu wojewódzkim, ponad wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Marcin Jabłoński uzyskał tytuł Finalisty w 10. Edycji olimpiady „Wiedzy o mediach”.

Marcin, gratulujemy! I jesteśmy dumni!