pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Technik MECHANIK

TECHNIKUM 5-LETNIE na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Początki kształcenia w zawodzie technik mechanik sięgają roku 1957. To kierunek kształcenia adresowany do osób posiadających wyobraźnię techniczną, konstrukcyjną i przestrzenną, z zainteresowaniami technicznymi, gotowością do pracy z nowymi technologiami, chęcią poznania programowania CNC, CAD/CAM, elementów robotyki i automatyki. Obecnie wracamy do kształcenia uczniów w tym kierunku w ścisłej współpracy z Firmą ANWIL S.A. we Włocławku. Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wytwarzania części maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn oraz organizowania procesów produkcji. Specjaliści w zawodzie technik mechanik są bardzo poszukiwani pracownikami na współczesnym rynku pracy i mogą cieszyć się ponadprzeciętnym wynagrodzeniem oraz stabilizacją zatrudnienia. Możliwość nabycia dodatkowych umiejętności z zakresu obróbki CNC i spawania daje przewagę na rynku pracy.

 

Uczeń Technikum MECHANICZNEGO zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • MEC.08. - wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i mechanicznej, w tym CNC (komputerowe sterowanie maszyn); wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • MEC.09. - organizowania i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń; organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń oraz nadzorowania procesów obróbki maszyn i urządzeń.

Technik mechanik może podjąć pracę:

 • w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, prototypowniach,
 • w punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi,
 • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
 • w firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • podejmując własną działalność gospodarczą w branży konstrukcyjnej i mechanicznej.

Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:

 • ANWIL S.A;
 • WIKA Polska;
 • RDJ Klima;
 • Radpak – Fabryka Maszyn Pakujących;
 • WIBE;
 • Faber CNC;
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn;