pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców:

  • p. Sebastian Rajewski - Przewodniczący Rady Rodziców 
  • p. Iwona Kochanowska - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  • p. Iwona Dobielska - Sekretarz 
  • p. Aleksandra Zielińska - Skarbnik

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Wpłatę proszę dokonywać z podaniem nazwy właściciela rachunku: Rada Rodziców w ZST RR

  • 02 9550 0003 2140 0080 0037 0001