pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Kolejny grant Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA dla Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku


17.01.2020 00:00
Kolejny grant Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA dla Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

W grudniu 2019 r. Zespół Szkół Technicznych we Włocławku znalazł się w gronie beneficjentów, którzy otrzymali grant z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” rozstrzygnął konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” – IV edycja. Dofinansowanie otrzymało łącznie 9 projektów na kwotę niemal 138 916,60 zł. Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM”  ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki, astrofizyki i matematyki  wśród młodych ludzi. Projekty realizowane w ramach programu powinny stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych i atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata nauk ścisłych.

Projekt przygotowany przez naszą szkołę pod nazwą „Laboratorium nauki” otrzymał dofinansowanie w kwocie przekraczającej 16 000,00 zł. Projekt ma na celu propagowanie nauk ścisłych, przez co należy rozumieć operowanie ciekawymi, innowacyjnymi metodami edukacyjnymi. Zaplanowaliśmy piknik naukowy i warsztaty dla młodych i głodnych wiedzy ludzi zainteresowanych nauką i nowoczesnymi technologiami.

Zajęcia będą realizowane w trzech grupach tematycznych:

  • Programiści przyszłości – zajęcia oparte na doświadczeniach matematycznych, fizyki i języku programowania. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zaprogramują urządzenia, które następnie uruchomią i zaprezentują ich działanie. To połączenie matematyki, fizyki, informatyki i programowania maszyn oraz urządzeń związanych z robotyką.
  • Naukowy escape room w wirtualnej rzeczywistości – celem zajęć będzie opracowanie i wdrożenie scenariusza wirtualnego escape roomu. Młodzież będzie mieć za zadanie napisanie aplikacji, dzięki której będzie można przenieść się do wirtualnego pokoju zagadek, w którym poprzez rozwiązywanie zadań uczestnik gry dotrze do klucza i uwolni się z wirtualnego pokoju. Niesamowita forma alternatywna wobec obecnie istniejących pokojów zagadek.
  • Drukarze marzeń – warsztaty zakładają wykorzystywanie grafiki wektorowej do projektowania na tabletach graficznych wzorów, które następnie zostaną wydrukowane lub wygrawerowane. Będzie możliwość tworzenia modeli 3d za pomocą długopisów do drukowania, natomiast tworzenie modeli przy wykorzystaniu tabletów. To niezwykłe połączenie umiejętności informatycznych, projektowych i wykonawczych.

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku składa serdeczne podziękowanie dla FUNDACJI ANWIL DLA WŁOCŁAWKA za przyznanie kolejnego grantu dla naszej szkoły. Jest to już trzeci grant, który tak jak poprzednie zostanie wykorzystany przez uczniów naszej szkoły i także uczniów szkół podstawowych w zajęciach warsztatowych podnoszących wiedzę i umiejętności powiązane z nowymi technologiami.

Zapraszamy do współpracy uczniów szkół podstawowych i szkoły macierzystej.

Z wyrazami szacunku,
Donat Marszałek
Dyrektor ZST