pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Pobieralnia - druki

Projekt „Włocławek zawodowo II” 2020-2022

 
-  dziennik.doc   pobierz 
 
-  zalacznik nr 1 pierwsza strona programu.doc   pobierz 
 
-  zalacznik nr 2 schemat testu nr 1.doc   pobierz 
 
-  zalacznik nr 3 schemat testu nr 2.doc   pobierz 
 
-  zalacznik nr 4 schemat raportu.doc   pobierz 
 
-  zalacznik nr 6 ankieta nr 1.doc   pobierz 
 
-  zalacznik nr 7 ankieta nr 2.doc   pobierz 

 

SPIS WYPOSAŻENIA

Ewidencja godzin

Inne

Wycieczki

 

Projekt Włocławek Zawodowo

 

PEDAGOG

 
  OPINIE:  
-  DRUK - protokół z zebrań zespłów w sprawie opinii  pobierz 
-  DRUK - uczniowie z opiniami P-P - TABELA  pobierz 
-  DRUK - zgoda opiekunów w sprawie form pomocy pp  pobierz 
-  LISTA POMOC PP  pobierz 
 
  ORZECZENIA:  
-  IPET WZÓR 1  pobierz 
-  ANEKS IPETp  pobierz 
-  WOPFU wzór  pobierz 
-  LISTA ZESPOŁU OPRACOWUJĄCEGO AWOPFU / IPET  pobierz 

 

 

 

Druki