pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Skład Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2021/2022
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
  • mgr Magdalena Wojciechowska
  • mgr Piotr Mirecki
Skład Samorządu Uczniowskiego:
  • Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Wiktoria Nowicka (3 I)
  • I z-ca Przewodniczącego - Weronika Fydryszewska (2a R)
  • II z-ca Przewodniczącego - Jakub Pączek (3 MT)
  • I Sekretarz - Adrian Drzażdżewski (3 R)
  • II Sekretarz - Aleksandra Sawiuk (3 R)
  • I Skarbnik - Patrycja Kożan (3 R)
  • II Skarbnik - Piotr Stępiński (3 MT)