Skład Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2020/2021
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
  • mgr Magdalena Wojciechowska
  • mgr Piotr Mirecki
Skład Samorządu Uczniowskiego:
  • Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Sawicka (2 TMR)
  • I z-ca Przewodniczącego – Szymon Dębicki (2 TMR)
  • II z-ca Przewodniczącego - Wiktoria Nowicka (2 I)
  • I Sekretarz - Jakub Pączek (2 MT)
  • II Sekretarz - Katarzyna Kacprzak (2 TMR)
  • Skarbnik – Piotr Stępiński (2 MT)