Skład Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Małgorzata Zaremba
 
Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Michał Stasiak (3 TMT)
Z-ca Przewodniczącego – Wiktoria Wałęsa (2 TOR)
Sekretarz – Jakub Pączek (1 MT)

Skarbnik – Piotr Stępiński (1 MT)