pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Godziny lekcyjne

Lekcje 45-minutowe

Czas trwania lekcji

Czas trwania przerwy

1.

08:00 – 08:45

5 minut (po 1. lekcji)

2.

08:50 – 09:35

5 minut (po 2. lekcji)

3.

09:40 – 10:25

10 minut (po 3. lekcji)

4.

10:35 – 11:20

15 minut (po 4. lekcji)

5.

11:35 – 12:20

5 minut (po 5. lekcji)

6.

12:25 – 13:10

5 minut (po 6. lekcji)

7.

13:15 – 14:00

5 minut (po 7. lekcji)

8.

14:05 – 14:50

5 minut (po 8. lekcji)

9.

14:55 – 15:40

koniec zajęć

Lekcje skrócone 30-minutowe

Czas trwania lekcji

Czas trwania przerwy

1.

08:00 – 08:30

5 minut (po 1. lekcji)

2.

08:35 – 09:05

5 minut (po 2. lekcji)

3.

09:10 – 09:40

5 minut (po 3. lekcji)

4.

09:45 – 10:15

15 minut (po 4. lekcji)

5.

10:30 – 11:00

5 minut (po 5. lekcji)

6.

11:05 – 11:35

5 minut (po 6. lekcji)

7.

11:40 – 12:10

5 minut (po 7. lekcji)

8.

12:15 – 12:45

5 minut (po 8. lekcji)

9.

12:50 – 13:20

koniec zajęć