Technik MECHATRONIK

TECHNIKUM 5-LETNIE
 
Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 2007 roku. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki. Nazwa „mechatronika” powstała w Japonii w latach 70. XX wieku do określania nowej wiedzy działalności inżynierskiej związanej z ekspansją robotów i automatów w procesach produkcyjnych. Mechatronika jako dziedzina nauki i działalności człowieka obejmuje cztery podstawowe dziedziny, tj. mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę i informatykę, które uzupełnia optyka, fotonika i technologia produkcji. Mechatronikowi w jego pracy niezbędne są predyspozycje ogólnotechniczne, a przede wszystkim ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, szczególnie z zakresu automatyki. Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne, potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach cyfrowych, w napędach dysków komputerowych, poduszkach powietrznych w samochodach i hamulcach (ABS). Technik mechatronik to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i bardzo dobrze płatną pracę.

Uczeń Technikum MECHATRONICZNEGO:
zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • projektowania, montowania i eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania i konstruowania robotów;

Przedmiotem zastosowań mechatroniki są:
 • roboty przemysłowe, automatyka, układy sterowania pojazdami, urządzenia automatyki;
 • urządzenia automatyki, zautomatyzowane linie produkcyjne;
 • nowoczesne zabawki, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego;
 • urządzenia automatyki i robotyki, obrabiarki sterowane numerycznie CNC;
 • aparatura medyczna, itp.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:
 • konstruktora,  technologa,  mistrza, kierownika działu obsługi i napraw; 
 • programisty sterowników PLC, konstruktora robotów i systemów mechatronicznych;
 • sprzedawcy sprzętu mechatronicznego;
 • operatora obrabiarek skrawających CNC (po ukończeniu dodatkowego kursu w szkole);
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:
 • WIKA Polska SA
 • Guala Glosures DGS Poland SA
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
 • RGJ Klima Sp. j.
 • Radpak Sp. z o.o.
 • Mardtec Sp. z o.o.
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn – J. Komorowski
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • FESTO Polska

Galeria zdjęć: