pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Technik MECHATRONIK

TECHNIKUM 5-LETNIE na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 311410

Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 2007 roku. Zespół Szkół Technicznych zaprasza wszystkich, którzy interesują się techniką, mechaniką, elektroniką, informatyką i których fascynują nowe technologie. Mechatronicy programują sterowniki PLC, roboty przemysłowe, posługują się programami typu CAD, CAM i obsługują obrabiarki CNC. Już podczas nauki uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe, odbywając staże i praktyki w takich zakładach pracy jak: WIKA Polska, RADPAK, WIBE, Faber, RDJ Klima, KCBM. Uczestniczą w wyjazdach studyjnych. Najlepsi uczniowie mają możliwość podniesienia umiejętności praktycznych w ramach projektu Erasmus+ (zagraniczne praktyki zawodowe).

Korzyści dla uczniów Klasy Patronackiej WIKA Polska:
 • rozwijanie zainteresowań w obszarze mechatroniki, układów do automatycznego sterowania procesami produkcji, programowania sterowników i maszyn skrawających CNC
 • dostęp do nowoczesnego parku maszynowego i wsparcia przez najlepszych specjalistów z WIKA;
 • sfinansowanie zakupu podręcznika do przedmiotu;
 • wyposażenie uczniów w koszulki firmowe, pendrive i inne gadżety;
 • realizacja zmodyfikowanej części programu nauczania w zakładzie pracy;
 • praktyki zawodowe na terenie zakładu pracy;
 • wycieczki integracyjne i przedmiotowe do najciekawszych zakładów pracy;
 • doposażenie szkoły i pracowni patronackiej w maszyny i urządzenia z przeznaczeniem do korzystania przez uczniów;
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów;
 • możliwość zatrudnienia w okresie wakacji, tzw. "praca na wakacje";
 • po zakończeniu nauki możliwość zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.
Uczeń Technikum MECHATRONICZNEGO zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Mechatronik może podjąć pracę jako specjalista zajmujący się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami, na przykład:
 • monter linii produkcyjnych w tym robotów,
 • diagnosta,
 • pracownik utrzymania ruchu w halach produkcyjnych,
 • konserwator precyzyjnego sprzętu pomiarowego,
 • serwisant zabawek dziecięcych,
 • sprzętu AG,
 • montażysta wszelkich urządzeń dźwigowych,
 • automatyki,
 • projektant i monter sprzętu mechatronicznego.

Praktyki zawodowe zostaną zrealizowane w Firmie WIKA Polska oraz w innych zakładach przemysłowych na terenie miasta Włocławek. Stała współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Sopocie.