pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Technik MECHANIK

TECHNIKUM 5-LETNIE na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 311504

Klasa patronacka ANWIL

Początki kształcenia w zawodzie technik mechanik sięgają roku 1957. To kierunek kształcenia adresowany do osób posiadających wyobraźnię techniczną, konstrukcyjną i przestrzenną, z zainteresowaniami automatyki i robotyki, gotowością do pracy z nowymi technologiami, chęcią poznania programowania CNC, CAD/CAM. Obecnie wracamy do kształcenia uczniów w tym kierunku w ścisłej współpracy z Firmą ANWIL S.A. we Włocławku. Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, posiadający umiejętności obróbki metali metodą ręczną, mechaniczną i CNC.

Uczeń Technikum MECHANICZNEGO zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

 • MEC.08. - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • MEC.09. - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przedmiot rozszerzony: matematyka
Nauczane języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki, język niemiecki zawodowy
Praktyki zawodowe: 8 tygodni w klasie trzeciej i czwartej technikum

Technik mechanik może podjąć pracę:

 • w małych, średnich i dużych zakładach wymagających wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, prototypowniach oraz organizacją i nadzorowaniem procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 • w punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi;
 • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem;
 • w firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • podejmując własną działalność gospodarczą w branży konstrukcyjnej i mechanicznej.

Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:

 • ANWIL S.A. (podstawowe miejsce realizacji praktyk zawodowych);
 • WIKA Polska;
 • RDJ Klima;
 • Radpak – Fabryka Maszyn Pakujących;
 • WIBE;
 • Faber CNC;
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn;
 • Inne z branży mechanicznej, mechatroniki, automatyki i robotyki.

Włocławska spółka chemiczna ANWIL S.A. i Zespół Szkół Technicznych we Włocławku rozpoczęli współpracę w zakresie popularyzacji nauki i dzielenia się know-how poprzez realizację projektu utworzenia w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 Klasy patronackiej w zawodzie Technik MECHANIK. Dzięki tej współpracy uczniowie klasy patronackiej będą mogli realizować naukę nie tylko w warunkach wynikających z patronatu nowoczesnego przedsiębiorstwa, wsparcia ekspertów, możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji, ale także otrzymają możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi i jednostkami dydaktycznymi w wymiarze politechnicznym. Spółka ANWIL realizuje wspólne inicjatywy m.in. z Politechniką Łódzką, Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej oraz Politechniką Poznańską.

Technik MECHANIK to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn oraz urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w zakresie wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, jak również organizowania procesów produkcji.

W ramach współpracy ANWILU i Zespołu Szkół Technicznych poprzez utworzenie klasy patronackiej powstaje wyjątkowa przestrzeń do nauki zawodu, która pozwoli uczniom tej klasy realizować część zajęć edukacyjnych i praktyk zawodowych w nowoczesnym zakładzie pracy. Nauka poprzez doświadczenie jest najskuteczniejszą metodą zdobywania wiedzy, a kształcenie techniczne w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, to przyszłość w edukacji zawodowej.

Wybierając naukę na kierunku Technik MECHANIK w Klasie Patronackiej ANWILU uczniowie otrzymają szansę rozwinięcia wyobraźni i zainteresowań technicznych, dostępu do nowych technologii, automatyki i robotyki, poznają zasady programowania CNC, CAD/CAM. Ponadto uczniowie zyskują:

 • realizację zajęć w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w najwyższej jakości sprzęt do nauki zawodu (Szkoła, CKZiU);
 • zmodyfikowany program nauczania, uwzgledniający profil działania firmy;
 • kadrę nauczycielską składającą się z praktyków i pasjonatów;
 • możliwość realizacji praktyk zawodowych w ANWILU;
 • udział w warsztatach, spotkaniach z ekspertami, wycieczki branżowe i wizyty studyjne;
 • gwarancję zdobycia zawodu z przyszłością;
 • gadżety i inne pomoce dydaktyczne.

Decydując się na tworzenie klasy patronackiej we współpracy z ANWILEM kierowaliśmy się potrzebą optymalnych warunków rozwoju zawodowego uczniów. Spółka ANWIL to największy pracodawca w regionie, 4-krotny zdobywca tytułu TOP Employer Polska, zapewniający stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.