Technik MECHANIK

OBRÓBKA SKRAWANIEM (CNC)
TECHNIKUM 5-LETNIE
 
Szkoła prowadziła kształcenie w tym kierunku od 1950 roku. Kierunek ten wybierają osoby o uzdolnieniach konstruktorskich i matematycznych, gdyż potrzeba tu analitycznego myślenia. Obecnie profesja szczególnie poszukiwana przez pracodawców realizujących zadania z zakresu obróbki mechanicznej metali, w tym na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC (Stands for Computer Numerically Controlled - obrabiarki sterowane numerycznie). Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach  gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie czy transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Nowością w naszej szkole jest możliwość specjalizacji w zakresie obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC i uzyskania certyfikatu z tego zakresu. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i uprawnia do kontynuacji studiów wyższych na kierunkach technicznych. Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony na bardzo dobrze płatnych stanowiskach pracy.
 
 
Uczeń Technikum MECHANICZNEGO zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 •   wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 •   instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 •   obsługiwania maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek skrawających i sterowanych numerycznie CNC;
 •   organizowania procesu produkcji.
 
Typowe miejsca pracy dla technika mechanika:
 • technik mechanik, monter konstrukcji mechanicznych;
 • operator maszyn konwencjonalnych, obrabiarek skrawających i numerycznych CNC;
 • po ukończeniu kursu spawania w szkole – jako spawacz w dwóch metodach TIG / MAG;
 • młodszy konstruktor, młodszy technolog.
Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:
 • WIKA Polska SA
 • Guala Glosures DGS Poland SA 
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn – J. Komorowski
 • OPAKFARB Sp. z o.o.
 • RDJ Klima Sp. j.
 • Radpak Sp. z o.o.
 • Mardtec Sp. z o.o.
 • Centrum Kształcenia Praktycznego