Wychowawcy klas - oddziały

Wychowawcy klas – oddziały:
Rok szkolny 2017/2018

L.p. Klasa Nazwa klasy / oddziału Wychowawca
1 1 TI Technik informatyk mgr Beata Gmys
2 1 TIM Technik informatyk,
Technik mechanik
mgr Katarzyna Legieć
3 1 TMT Technik mechatronik mgr inż. Maciej Michorzewski
4 1 a TOR Technik organizacji reklamy mgr Elżbieta Górska
5 1 b TOR Technik organizacji reklamy mgr Monika Rębiałkowska
6 1 BS Ślusarz,
Operator obrabiarek skrawających
mgr Marcin Kubiak
7 2 TI Technik informatyk mgr Ryszard Przybylski
8 2 TMM Technik mechatronik,
Technik mechanik
mgr inż. Magdalena Dyberna
9 2 TMT Technik mechatronik dr Krystyna Grzesiak
10 2 TOR Technik organizacji reklamy mgr Sylwia Czerwińska - Modrzejewska
11 2 a ZSZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Operator obrabiarek skrawających
mgr Jarosław Marzec
12 2 b ZSZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Ślusarz
mgr Katarzyna Sobczuk - Rasiewicz
13 3 TI Technik informatyk mgr Agnieszka Radowska
14 3 TMT Technik mechatronik mgr Włodzimierz Kotwasiński
15 3 TOR Technik organizacji reklamy mgr Beata Syska
16 3 TMR Technik mechanik,
Technik organizacji reklamy
mgr Elżbieta Kotwasińska
17 4 TI Technik informatyk mgr Kamila Palińska
18 4 TMM Technik mechatronik,
Technik mechanik
mgr inż. Władysław Zieliński
19 4 TOR Technik organizacji reklamy mgr Radosław Cześnin
20 3 ZSZ Ślusarz,
Operator obrabiarek skrawających
mgr Jacek Janowski