Wychowawcy klas - oddziały

Wychowawcy klas – oddziały:
Rok szkolny 2018/2019

 

KLASY I

1

1 A TI

technik informatyk

dr Gmys Paweł

2

1 B TI

technik informatyk

mgr Kaczorowska Eliza

3

1 TMM

technik mechanik/mechatronik

mgr inż. Zieliński Władysław

4

1 TMT

technik mechatronik

mgr Jaźwiecka Aleksandra

5

1 TOR

technik organizacji reklamy

mgr Palińska Kamila

6

1 BS 1st.

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Janowski Jacek

 

KLASY II

7

2 TI

technik informatyk

mgr Gmys Beata

8

2 TIM

technik informatyk/mechanik

mgr Legieć Katarzyna

9

2 TMT

technik mechatronik

mgr inż. Michorzewski Maciej

10

2 A TOR

technik organizacji reklamy

mgr Górska Elżbieta

11

2 B TOR

technik organizacji reklamy

mgr Rębiałkowska Monika

12

2 BS 1st.

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Kubiak Marcin

 

KLASY III

13

3 TI

technik informatyk

mgr Przybylski Ryszard

14

3 TMT

technik mechatronik

dr Grzesiak Krystyna

15

3 TMM

technik mechatronik/mechanik

mgr inż. Dyberna Magdalena

16

3 TOR

technik organizacji reklamy

mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia

17

3 A ZSZ

oper. obrabiarek skrawających

mgr Marzec Jarosław

18

3 B ZSZ

ślusarz

mgr Sobczuk-Rasiewicz Katarzyna

 

KLASY IV

19

4 TI

technik informatyk

mgr Radowska Agnieszka

20

4 TMT

technik mechatronik

mgr Kotwasiński Włodzimierz

21

4 TMR

technik mechanik/organizacji reklamy

mgr Kotwasińska Elżbieta

22

4 TOR

technik organizacji reklamy

mgr Syska Beata