Wychowawcy klas - oddziały

Wychowawcy klas – oddziały:
Rok szkolny 2019/2020

 

KLASY I

1

1 A TI (G)

technik informatyk

mgr Radosław Cześnin

2

1 B TI (G)

technik informatyk

mgr Katarzyna Sobczuk-Rasiewicz

3

1 TMR (G)

technik mechanik/reklama

mgr Katarzyna Trząsalska

4

1 TMT (G)

technik mechatronik

mgr Wojciech Budzyński

5

1 TR (G)

technik reklamy

mgr Beata Syska

6

1 TI (SP)

technik informatyk

mgr Justyna Reiwer-Krużyńska

7

1 MI (SP)

technik mechanik/informatyk

mgr Elżbieta Kotwasińska

8

1 MT (SP)

technik mechatronik

mgr Agnieszka Radowska

9

1 R (SP)

technik reklamy

mgr Agata Grodecka

10

1 BS 1st. (SP)

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Jarosław Marzec

 

KLASY II

11

2 A TI

technik informatyk

mgr Witold Korzuchowski

12

2 B TI

technik informatyk

mgr Kaczorowska Eliza

13

2 TMM

technik mechanik/mechatronik

mgr inż. Zieliński Władysław

14

2 TMT

technik mechatronik

mgr Jaźwiecka Aleksandra

15

2 TOR

technik organizacji reklamy

mgr Palińska Kamila

16

2 BS 1st.

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Janowski Jacek

 

KLASY III

17

3 TI

technik informatyk

mgr Gmys Beata

18

3 TIM

technik informatyk/mechanik

mgr Legieć Katarzyna

19

3 TMT

technik mechatronik

mgr inż. Michorzewski Maciej

20

3 A TOR

technik organizacji reklamy

mgr Górska Elżbieta

21

3 B TOR

technik organizacji reklamy

mgr Rębiałkowska Monika

22

3 BS 1st.

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Kubiak Marcin

 

KLASY IV

23

4 TI

technik informatyk

mgr Przybylski Ryszard

24

4 TMT

technik mechatronik

dr Grzesiak Krystyna

25

4 TMM

technik mechatronik/mechanik

mgr inż. Dyberna Magdalena

26

4 TOR

technik organizacji reklamy

mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia