pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Wychowawcy klas - oddziały

Wychowawcy klas – oddziały:
Rok szkolny 2021/2022

 

KLASY I

1

1 I

technik informatyk

mgr Magdalena Wojciechowska

2

1 MT

technik mechatronik

mgr Katarzyna Legieć

3

1 R

technik reklamy

mgr Monika Rębiałkowska

4

1 RI

technik reklamy/informatyk

mgr Krystian Czajkowski

5

1 BS 1st.

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Jacek Janowski

 

KLASY II

6

2A I

technik informatyk

mgr Ryszard Przybylski

7

2B I

technik informatyk

mgr Beata Chojnacka

8

2 TMT

technik mechatronik

dr Krystyna Grzesiak

9

2A R

technik reklamy

mgr Iwona Dominiak

10

2B R

technik reklamy

mgr Agnieszka Cybulska

 

KLASY III

11

3A TI (G)

technik informatyk

mgr Radosław Cześnin

12

3B TI (G)

technik informatyk

mgr Katarzyna Sobczuk-Rasiewicz

13

3 TMR (G)

technik mechanik/reklama

mgr Katarzyna Trząsalska

14

3 TMT (G)

technik mechatronik

mgr Wojciech Budzyński

15

3 TR (G)

technik reklamy

mgr Beata Syska

16

3 I (SP)

technik informatyk

mgr Justyna Reiwer-Krużyńska

17

3 MI (SP)

technik mechanik/informatyk

mgr Elżbieta Kotwasińska

18

3 MT (SP)

technik mechatronik

mgr Agnieszka Radowska

19

3 R (SP)

technik reklamy

mgr Anna Kołtuńska

20

3 BS 1st. (SP)

ślusarz/oper. obrabiarek skrawających

mgr Jarosław Marzec

 

KLASY IV

21

4A TI

technik informatyk

mgr Witold Korzuchowski

22

4B TI

technik informatyk

mgr Eliza Kaczorowska

23

4 TMM

technik mechanik/mechatronik

mgr inż. Władysław Zieliński

24

4 TMT

technik mechatronik

mgr Aleksandra Jaźwiecka

25

4 TOR

technik organizacji reklamy

mgr Kamila Palińska