pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Remont szkoły

Modernizacja Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w latach 2022 – 2024

ostatnia modyfikacja: 15.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć szkoły sprzed remontu...:

...oraz fotorelacji z przebiegu remontu:

Fotogaleria część 1
Fotogaleria część 2
Fotogaleria część 3
Fotogaleria część 4
Fotogaleria część 5
Fotogaleria część 6
Fotogaleria część 7
Fotogaleria część 8
Fotogaleria część 9
Fotogaleria część 10
Fotogaleria część 11
Fotogaleria część 12
Fotogaleria część 13
Fotogaleria część 14
 1. Przedmiot zadania inwestycyjnego
  Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa, przebudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowa drugiej części ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku przy ul. Ogniowej 2.  
 2. Inwestor
  Gmina Miasto Włocławek
  87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13
 3. Autor projektu remontu
  Projekt remontu szkoły wykonała firma POL-INWEST Andrzej Szajdziński, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122. Projekt wykonano w sierpniu 2020 roku.  
 4. Wykonawca remontu
  Konsorcjum firm:
  KA-BO Borkowski Spółka Komandytowa, ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum;
  Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. ul. Zielna 41H, 87-800 Włocławek – członek konsorcjum.
 5. Koszt i termin wykonania remontu
  Całkowita cena oferty brutto: 26 271 570 zł + 89 913 zł (dokumentacja)
  Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 20 października 2022 r.
  Czas trwania robót inwestycyjnych: 16 miesięcy
 6. Link do przetargu i dokumentacji technicznej
 7. Schematy szkoły przed i po remoncie
  • Przejdź do
   schematów budynku

 8. Opis zakresu modernizacji
  Przekazanie Wykonawcy budynku szkoły nastąpiło 20 października 2022 roku. Planowany termin wykonania wszystkich prac remontowych wynosi dwa lata i upływa w 2024 roku. Rozpoczęcie remontu szkoły przypadło dokładnie w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy obecnego budynku dydaktycznego szkoły. Projekt budowy szkoły wykonał w 1922 roku prof. Franciszek Krzywda-Polkowski, kierownik Pracowni Technicznej Sekcji Odbudowy w Ministerstwie Robót Publicznych w Warszawie. Zakończenie prac remontowych, planowane na 2024 rok, przypadnie również w 100. rocznicę zakończenia budowy szkoły w 1924 roku. To wyjątkowy zbieg okoliczności i faktów oddający należny hołd historii, bogatego dorobku i tradycji Szkoły Technicznej we Włocławku.
 9. Poprzednie prace budowlano-remontowe szkoły:
  • 2008-2009 - wymiana pokrycia dachu i remont II piętra (7 sal informatycznych, korytarz i zaplecza)
  • 2012-2013 - budowa boiska ORLIK wraz z zapleczem sportowym w budynku szkoły (październik 2012 - sierpień 2013)
  • 2013-2015 - budowa sali gimnastycznej (marzec 2013 - styczeń 2015)
  • 2015-2017 - remont elewacji budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja fundamentów i częściowa wymiana ogrodzenia
 10. Budynek zastępczy na czas remontu
  Budynek szkoły został na czas remontu wyłączony z eksploatacji (nie dotyczy to segmentu sali gimnastycznej, która nie podlega remontowi). W związku z tym lekcje w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 zostały przeniesione do:
  • przedmioty ogólnokształcące: do budynku dawnego Gimnazjum nr 6 przy Placu Staszica 1 (główna siedziba ZST przeniesionego na czas remontu)
  • przedmioty zawodowe: do budynku CKP sąsiadującego z remontowanym budynkiem ZST (ul. Ogniowa 2)
  • WF: odbywa się normalnie w sali gimnastycznej ZST, ponieważ ten segment szkoły nie jest remontowany (ul. Ogniowa 2)
  • biologia i geografia: odbywa się w swojej własnej pracowni biologiczno-geograficznej na łączniku pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym, ponieważ ten segment szkoły nie jest remontowany (ul. Ogniowa 2)
  Plany lekcji ułożone są tak, aby uczniowie danego dnia mieli wszystkie zajęcia na Placu Staszica albo wszystkie zajęcia na Ogniowej, np. poniedziałki i wtorki na Ogniowej, a środy, czwartki i piątki na Staszica.

 

Zakres robót:

Wyposażenie pracowni:
Oprócz posiadanego już przez szkołę sprzętu do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (zaprezentowanych w fotogaleriach pod opisem kierunków kształcenia) każda pracownia już jest lub zostanie wyposażona także w:

 • 12 projektorów 4K i 12 sterowanych bezprzewodowo 119-calowych ekranów projekcyjnych
 • 8 tablic interaktywnych
 • 4 monitory interaktywne
 • 9 telewizorów 4K 75-calowych (także w bibliotece i na auli)
 • 10 telewizorów 60-calowych
 • 1 telewizor 55-calowy
 • 21 telewizorów 50-calowych
 • 6 nowych komputerów do biblioteki
 • każda sala lekcyjna będzie wyposażona w elektryczne rolety w oknach
 • 12 sal lekcyjnych będzie wyposażonych w klimatyzację

Przeorganizowanie pomieszczeń:
W ramach remontu planuje się utworzenie dwóch dodatkowych sal lekcyjnych. Pierwsza z sal (nr 001 pracownia technologii) powstanie w miejscu dotychczasowego holu sklepiku (dawna harcówka „Drwalnia Łukasza 1977” – sala nr 013) i dotychczasowego magazynku (sala nr 007). Druga nowa sala (nr 109 pracownia robotyki) powstanie kosztem zlikwidowania dwóch zapleczy i nieznacznego zmniejszenia sali nr 108. W tym przypadku przywrócony zostanie oryginalny układ sal zgodnie z pierwotnym projektem szkoły sprzed 100 lat.

Inne zmiany obejmują nieznaczne zmniejszenie jednej pracowni informatycznej ze względu na budowę windy, a także zwiększenie innej pracowni informatycznej kosztem zaplecza.

Ponadto wszystkie sale zostaną ponumerowane na nowo i po nowemu zostaną przydzielone przedmioty do poszczególnych sal.

Zmniejszeniu ulegnie także liczba „magazynków” i zapleczy - te pomieszczenia zaczną pełnić bardziej przydatne funkcje (przerobienie na sale lekcyjne, toalety itp.). Pokazano to na poniższych schematach.

Toalety:
Projektuje się zwiększenie liczby łazienek z obecnych 3 do 7. Układ nowo zaplanowanych łazienek przewiduje w piwnicy: 2 łazienki męskie, 1 damską; na parterze: 1 łazienkę męską i 1 damską oraz na I piętrze: 1 łazienkę męską i 1 damską. Na II piętrze brak łazienek dla uczniów. W piwnicy zaprojektowano również dodatkową łazienkę dla osób niepełnosprawnych. W każdej łazience przewidziano elektryczne baterie umywalkowe na fotokomórkę, dozowniki na mydła w płynie na fotokomórkę lub tradycyjne (67 szt.), pojemniki na papier toaletowy (32 szt.), pojemniki na papier do rąk (12 szt.) i instalację elektryczną pod suszarki do rąk. Ściany i podłogi łazienek będą wyłożone białymi płytkami, przy czym pojedyncze płytki będą błękitne (WC męskie) lub różowe (WC damskie).

Ogólna liczba sanitariatów zapewni potrzeby wymagane przepisami dla 710 uczniów oraz 70 osób obsługi (nauczycieli i personelu).

Winda:
Aby dostosować szkołę dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaplanowano budowę windy. Powstanie ona na zewnątrz budynku, przy dotychczasowym bocznym wejściu. Zaprojektowano windę „panoramiczną” szklaną. Wybrana lokalizacja wymaga adaptacji istniejących otworów okiennych na otwory wejściowe do windy oraz spowoduje likwidację lub zmianę układu pomieszczeń na wszystkich piętrach w miejscu montażu windy, co pokazano na schematach poniżej. Parametry techniczne planowanej windy: udźwig – 630 kg, liczba pasażerów – 8 osób, prędkość – 1 m/s, wymiary kabiny 1,1x1,4 metra, moc silnika 4,11 kW, w przypadku zaniku napięcia zjazd awaryjny do najbliższego przystanku.

Klimatyzacja:
Projektuje się jednostki klimatyzacyjne w następujących pomieszczeniach:

 • parter: sale 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 116, 118, 125, 126 (pomieszczenia sekretariatów, kadry kierowniczej szkoły, pracowników administracji, pedagoga, pokoju nauczycielskiego i 2 sale lekcyjne od strony południowej)
 • I piętro: sale 210, 212, 215, 216, 221, 222 (serwerownia, aula szkoły i 3 sale lekcyjne od strony południowej)
 • II piętro: sale 301, 302, 303, 305, 306, 307, 313, 314, 315 (wszystkie 7 sal lekcyjnych i zaplecza)

Jednostki klimatyzacyjne zasilane będą z jednego głównego agregatu (zlokalizowanego na terenie koło windy) o poborze mocy 25,7-32,1 kW. Szczególną uwagę zwrócono na montaż klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach na II piętrze ze względu na mocne nagrzewanie się dachu - temperatura w salach w okresie letnim od strony południowej sięgała 30-35°C.

Szatnia:
Dotychczas obsługę uczniów w szatni zapewniała szatniarka. Po remoncie szatnia będzie samoobsługowa: w projekcie zaplanowano szafki dla uczniów – 680 szt. indywidualnych szafek zamykanych na klucz (z czego 536 szafek w samej szatni i dodatkowe 144 szafki na korytarzu). Ponadto szatnia ulegnie nieznacznemu powiększeniu kosztem pomieszczenia socjalnego (023). Przewidziano również zamurowanie czterech drzwi i pozostawienie pozostałych pięciu. Na podłodze zaplanowano posadzkę z płytek ceramicznych granitogresowych przeciwpoślizgowych. Zaprojektowano także wykonanie nowych schodów prowadzących z dziedzińca szkoły bezpośrednio do szatni. Schody te będą pełniły rolę podstawowego wejścia i wyjścia ze szkoły dla uczniów.

Drzwi:
Projektuje się wymianę wszystkich drzwi wewnątrz szkoły oraz głównych drzwi wejściowych do szkoły na nowe, drewniane. Ich styl ma odzwierciedlać historyczny charakter. Ponadto w większości sal lekcyjnych na parterze i I piętrze zaplanowano poszerzenie otworów drzwiowych i wstawienie podwójnych drzwi o podwojonej szerokości (2x1 metr). Wszystkie drzwi, z wyjątkiem wejściowych, będą w kolorze RAL 9010 (biel alpejska), a drzwi wejściowe do szkoły będą w kolorze zbliżonym do dotychczasowego.

Okna i rolety:
We wszystkich oknach na parterze oraz na I i II piętrze przewidziano montaż elektrycznych zdalnie sterowanych rolet ułatwiających korzystanie z rzutników multimedialnych, tablic i monitorów interaktywnych. Ponadto zaplanowano wymianę wszystkich okien na II piętrze (38 szt.) na nowe, drewniane. Okna na pozostałych piętrach nie ulegają wymianie.

Ściany:
Projektuje się odmalowanie wszystkich pomieszczeń (kolor farb do późniejszego ustalenia), a także pokrycie ścian bezbarwnym lakierem do wysokości 2 metrów. We wszystkich łazienkach na wszystkich piętrach zaplanowano płytki ceramiczne na całej wysokości ścian i na podłodze. Wszystkie ściany piwniczne wymagały całkowitego skucia tynków, osuszenia, wykonania iniekcji kurtynowej, nałożenia nowego tynku i zabezpieczenia przed wilgocią. Korytarze w piwnicy wg projektu mają być obłożone kamieniem dekoracyjnym w kolorze cegły do wysokości 2,05 m. Na ścianach korytarzy parteru, I i II piętra oraz klatek schodowych, holu głównego, auli i sceny zaplanowano szary stiuk wenecki. Dodatkowo na korytarzu w piwnicy w dwóch półokrągłych wnękach – dotychczas zamurowanych i wykorzystywanych jako magazynki – zaprojektowano półokrągłe ławki. Przywrócono dzięki temu pierwotny historyczny układ tej części korytarza.

Podłogi:
Zaprojektowano wymianę podłóg we wszystkich pomieszczeniach – na parterze oraz na I i II piętrze przewidziano wymianę istniejącego zniszczonego parkietu na nowy szlifowany, utwardzony i lakierowany parkiet dębowy układany w jodełkę (z wyjątkiem toalet, w których zaplanowano płytki ceramiczne). Natomiast posadzki w piwnicy wymagają uprzedniego skucia na głębokość 15-25 cm i dokonania wykopu w ziemi na głębokość kolejnych 40 cm w celu wykonania neutralizacji soli, grzybów i przeprowadzenia iniekcji strukturalnej (zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci). Po odtworzeniu posadzki planuje się wyłożenie wszystkich podłóg w piwnicy płytkami ceramicznymi. Jedynym miejscem, gdzie podłoga nie zostanie wymieniona, a jedynie poddana renowacji, jest hol szkoły. Występuje tam oryginalna 100-letnia posadzka kamienna. Jej renowacja będzie polegała na czyszczeniu mechanicznym, odsalaniu powierzchni, wzmocnieniu, polerowaniu i scalaniu kolorystycznym (patynowaniu). Planuje się także wyrównanie poziomu części podłóg w szkole, tzn. likwidację katedr/podestów dla nauczycieli w niektórych salach lekcyjnych i rozbiórkę wielopoziomowej podłogi z dawnej sali nr 120 - pracowni CNC.

Schody:
Na parterze, I i II piętrze projektuje się całkowitą wymianę zniszczonych drewnianych okładzin schodów na nowe, lakierowane. Ponadto obecne balustrady nie spełniają wymagań dotyczących wysokości i również podlegają całkowitej wymianie na nowe konstrukcji stalowej malowanej na czarno z pochwytem wykonanym z drewna dębowego zabezpieczonego lakierobejcą. Na schodach prowadzących do piwnicy planuje się płyty granitowe lub drewno dębowe.

Oświetlenie:
Nową instalację oświetleniową oparto o oprawy LED w kolorze 4000K (neutralny biały). Wyjątkowo w auli projektuje się montaż żyrandoli oraz kinkietów dekoracyjnych wyposażonych w tradycyjne żarówki 60W. W salach lekcyjnych zaprojektowano w większości przypadków od 6 do 12 szt. opraw liniowych LED, każda o mocy 49 W. Dotychczasowe żyrandole na korytarzach na parterze i I piętrze oraz dotychczasowe świetlówki na korytarzach w piwnicy i na II piętrze zostaną wymienione na oprawy liniowe LED, każda o mocy 18 W. Włączaniem oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych będą sterowały czujniki ruchu.

Aula:
Projekt auli przewiduje wykonanie nowej podłogi z klepek parkietowych, częściowe skucie tynków i wykonanie nowych tynków stiukowych, wykonanie nowej sceny wraz z obłożeniem jej ścian panelami akustycznymi 3D i nowymi sztankietami do mocowania dekoracji (tła). Ponadto zaplanowano wykucie otworu pod trzecią parę drzwi wejściowych, zgodnie z historycznym stanem pierwotnym. Projekt przewiduje wyposażenie auli w nowe krzesła (150 szt.), nowy system nagłośnieniowy, oświetleniowy, projektor i monitory.

Ponadto projekt przewiduje:

 • wzmocnienie i naprawę konstrukcji dachu;
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, centralnego ogrzewania, teletechnicznej, monitoringu, radiowęzła, telewizyjnej, dzwonkowej, systemu alarmowego i sygnalizacji pożarowej;
 • wykonanie wentylacji wskazanych pomieszczeń;
 • wyposażenie archiwum szkoły w regały samojezdne;
 • budowę ogrodzenia od strony ul. Ogniowej i Bulwarów

Projekt nie przewiduje żadnych robót w sali gimnastycznej ani pomieszczeń do niej przyległych.

 

Porównanie układu sal po remoncie i przed remontem (2022/2024):