pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Technicznych
we Włocławku
Oferta edukacyjna
2024/2025
.
 • TECHNIKUM

 • BRANŻOWA SZKOŁA I ST.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku


Budynek ZST wraz z boiskami ORLIK (więcej zdjęć)

Wnętrze sali gimnastycznej ZST (więcej zdjęć)

Wnętrze budynku ZST po remoncie (trwają ostatnie prace wykończeniowe - stan na 27.03.2024) (więcej zdjęć)

Pracownia mechatroniczna

Położenie ZST na mapie Włocławka

Budynek ZST wraz z boiskami ORLIK (więcej zdjęć)

Wnętrze sali gimnastycznej ZST (więcej zdjęć)

Wnętrze budynku ZST po remoncie (trwają ostatnie prace wykończeniowe - stan na 27.03.2024) (więcej zdjęć)

Pracownia mechatroniczna

Położenie ZST na mapie Włocławka

„Nasza szkoła – Twoja przyszłość”

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku to pierwsza i najstarsza szkoła techniczna w naszym mieście. Została powołana do życia w 1920 r. i za rok będziemy obchodzić jubileusz 105-lecia działalności edukacyjnej.

Jakość kształcenia

Tradycja i nowoczesność w nauczaniu, sukcesy uczniów, wysokie kompetencje kadry nauczycielskiej to jedne z głównych aspektów wpływających na wizerunek szkoły, która oferuje wysoką jakość kształcenia. W bieżącym roku szkolnym Technikum nr 6 w ZST we Włocławku zostało LAUREATEM konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pn. „Potrzeby rynku pracy naszą misją” – jako szkoła najlepiej realizująca zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Ważnym elementem nowoczesnej edukacji zawodowej jest stały udział szkoły w programie ERASMUS+. Co roku uczniowie z klas technikum uczestniczą w unijnym programie wspierającym szkolenie i kształcenie młodzieży poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Zrealizowaliśmy już wyjazdy do Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch, Malty i w tym roku czeka na nas Grecja.

Najlepsi uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza oraz Prezydenta Miasta Włocławek.

Infrastruktura – baza dydaktyczna

Z nowym rokiem szkolnym oddajemy do dyspozycji uczniów najnowszy obiekt dydaktyczny we Włocławku, wyposażony w nowoczesne urządzenia edukacyjne. To efekt przeprowadzonej modernizacji i doposażenia szkoły w latach 2022-2024. Bogate wyposażenie szkoły, pracowni informatycznych, pracowni mechatroniki i robotyki, mechaniki i reklamy stanowią bazę do prowadzenia edukacji na wysokim poziomie. Budynek szkoły posiada charakterystykę dostępności do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyposażenie w postaci windy dla uczniów, kompleksu boisk sportowych ORLIK, sali gimnastycznej i siłowni stanowią optymalne warunki do prowadzenia edukacji.

Klasy patronackie, współpraca z uczelniami

W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku od wielu lat prowadzone są klasy patronackie we współpracy z lokalnymi zakładami pracy. Firmy decydujące się na patronat wspierają proces kształcenia, uczniowie uzyskują możliwość współpracy ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt i nabierają zawodowego obycia. Do liderów współpracy zaliczamy takie zakłady pracy, jak: WIKA Polska, ANWIL SA, RADPAK – Fabrykę Maszyn Pakujących, RDJ Klima, WIBE, Guala Closures DGS Poland, Kreatywne Centrum Budowy Maszyn i wiele innych.

Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi pomaga uczniom świadomie wybrać kierunek studiów. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku, Politechniką Bydgoską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechniką Poznańską. Zmodyfikowany program kształcenia uczniów pozwala na realizację przedmiotów zawodowych we współpracy z uczelniami wyższymi i zakładami pracy w ramach działania klas patronackich.

Zrealizowane projekty, olimpiady, certyfikaty

Realizowane przez szkołę projekty wspomagają proces kształcenia i pozwalają zakupić nowoczesne wyposażenie. W ostatnim roku zakończyliśmy projekt „Włocławek zawodowo II”, „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego” oraz „Aktywna Tablica”. Otrzymany grant z Fundacji ANWIL doposażył pracownię chemiczną. Uczniowie chętnie stają do rywalizacji i sprawdzianu wiedzy w olimpiadach i konkursach z zakresu matematyki (Euklides, Kangur), informatyki (Informiada), reklamy (Olimpiada Wiedzy o Mediach), projektów społecznych (Olimpiada Zwolnieni z Teorii). Zespół Szkół Technicznych otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i emocjonalnym, zyskuje zaufanie rodziców. Zatrudnieni nauczyciele specjaliści, pedagog, pedagog specjalny i psycholog udzielają wsparcia i wykonują zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Regularny kontakt z rodzicami, informowanie ich o postępach dziecka oraz organizowanie spotkań i konsultacji wpływają na tworzenie atmosfery szkoły dbającej o swoich uczniów. Nowoczesny budynek wyposażony jest w system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie otrzymują indywidualne szafki, służące do przechowywania rzeczy, co pozwala odciążyć plecak w codziennej drodze do szkoły.

SZKOLNY REGULAMIN rekrutacji uczniów do klas pierwszych TECHNIKUM, BSIS
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku w roku szkolnym 2024/2025 (wypis)
 1. Kierunki kształcenia uczniów w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku w roku szkolnym 2024/2025:
 1. Technikum Nr 6:
  1. Technik INFORMATYK
  2. Technik MECHANIK – Klasa Patronacka Firmy ANWIL S.A.
  3. Technik MECHATRONIK – Klasa Patronacka Firmy WIKA Polska
  4. Technik REKLAMY
  5. Technik ROBOTYK – Klasa Patronacka Firmy RADPAK
 2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6:
  1. zawód: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC
  2. zawód: ŚLUSARZ
 1. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym i języki obce nowożytne w klasach technikum:
Zawód Liczba oddziałów Przedmiot rozszerzony Przedmiot punktowany Języki obce nowożytne
TECHNIKUM NR 6
Technik
INFORMATYK
0,5 język angielski
 • j. angielski
 • matematyka
 • informatyka
j. ang. / j. niem.
Technik
MECHANIK
0,5 matematyka
 • informatyka
 • matematyka
 • fizyka
j. ang. / j. niem.
Technik
MECHATRONIK
1 matematyka
 • informatyka
 • matematyka
 • fizyka
j. ang. / j. niem.
Technik
REKLAMY
0,5 język angielski
 • język polski
 • j. angielski
 • informatyka
j. ang. / j. niem.
Technik
ROBOTYK
0,5 matematyka
 • informatyka
 • matematyka
 • fizyka
j. ang. / j. niem.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6
Operator
obrabiarek
skrawających
0,5 -
 • j. angielski
 • matematyka
 • informatyka
język angielski
Ślusarz 0,5 -
 • j. angielski
 • matematyka
 • informatyka
język angielski

Kwalifikacje nauczane w poszczególnych zawodach:

Zawód
Nazwa kwalifikacji
Technik INFORMATYK INF.02
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik MECHANIK MEC.08
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn urządzeń i narzędzi
MEC.09
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik MECHATRONIK ELM.03
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik REKLAMY PGF.07
Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08
Zarządzanie kampanią reklamową
Technik ROBOTYK ELM.07
Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08
Eksploatacja i programowanie systemów robotyki
Operator obrabiarek skrawających CNC MEC.05
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Ślusarz MEC.08
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn urządzeń i narzędzi
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia ustala się harmonogram czynności i szczegółowe terminy ich dokonania, w tym terminy składania dokumentów.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:
 • TECHNIKUM Nr 6
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 6
od 13 maja 2024 r. (poniedziałek)
do 14 czerwca 2024 r. (piątek)
do godz. 15:00
od 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)
do 29 lipca 2024 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 25 czerwca 2024 r. (wtorek)
do 9 lipca 2024 r. (wtorek)
godz. 15:00
----
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 10 lipca 2024 r. (środa) do 31 lipca 2024 r. (środa)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2024 r. (wtorek)
godz. 12:00
6 sierpnia 2024 r. (wtorek)
godz. 12:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 13 maja 2024 r. (poniedziałek)
do 17 lipca 2024 r. (środa)
od 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)
do 6 sierpnia 2024 r. (wtorek)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 13 lipca 2024 r. (piątek)
do godz. 15:00
do 8 sierpnia 2024 r. (czwartek)
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)
godz. 12:00
9 sierpnia 2024 r. (piątek)
godz. 12:00
Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) 9 sierpnia 2024 r. (piątek)
 1. Nabór w systemie elektronicznym:
Nabór do szkoły prowadzony jest w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:
 1. kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji,
 2. kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym :
  1. średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału.
 1. Wymagane dokumenty:
Dokumenty składane w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły:
 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy: Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia);
 • 2 aktualne zdjęcia.
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Dyrektor szkoły