pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Mardtec - Monter, operator CNC

Firma produkcyjno-inżynieryjna Mardtec Sp. z o.o. poszukuje osobę na stanowisko

Monter, operator CNC

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku międzynarodowym;
 • umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: re@mardtec.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)


Klauzula informacyjna dla kandydatów pracy w firmie MARDTEC

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest “MARDTEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Szpetalu Górnym  ul. Skrajna 1, 87-811 Fabianki. 
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w  sprawie przetwarzania danych możliwy jest: listownie na adres 87-811 Fabianki, Szpetal Górny, ul. Skrajna 1, mailowo na adres: mc@mardtec.com, telefonicznie   pod numerem  +48 54 230 80 90, 
 3. Administrator danych osobowych – Mardtec Sp. z o.o. - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Informacja dotycząca zgody musi znaleźć się na wszystkich danych aplikacyjnych do pracy przesłanych przez kandydata. Brak zgody spowoduje brak możliwości wziecia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Informujemy zarazem, iż dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mardtec Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa .
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Szpetal Górny, ul. Skrajna 1


Wyświetl większą mapę