pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Materiały dydaktyczne

Elementy prawa 2022/2023

T 1 - Lekcja organizacyjna.pdf  pobierz 
T 2 - Prawo i jego funkcje.pdf  pobierz 
T 3 - Źródła i obszary prawa.pdf  pobierz 
T 4 - Konstytucja RP i jej zasady.pdf  pobierz 
T 5 - Gałęzie prawa wewnętrznego.pdf  pobierz 
T 6 - Cechy osoby fizycznej, osoby prawne.pdf  pobierz 
T 7 - Prawo autorskie.pdf  pobierz 
T 8 - Znak towarowy.pdf  pobierz 
T 9 - Sposoby zabezpieczenia praw autorskich i przemysłowych.pdf  pobierz 
T 12 - Czym są prawa człowieka.pdf  pobierz 
T 13 - Nieletni wobec prawa.pdf  pobierz 
T 14 - Wprowadzenie do Kodeksu Etyki Reklamy.pdf  pobierz 
T 15 - Prawo do prywatności.pdf  pobierz 
T 16 - Prawo cywilne - procedura.pdf  pobierz 
T 17 - Postępowanie cywilne elementy.pdf  pobierz 
T 18 - Prawo karne - kary i środki karne.pdf  pobierz 
T 19 - Przykładowy pozew z zakresu prawa cywilnego.pdf  pobierz 

 

 

 

MATEMATYKA