pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Materiały dydaktyczne

Elementy prawa 2021/2022

T 1 - Ogólne wiadomości o prawie.pdf  pobierz 
T 2 - Źródła prawa.pdf  pobierz 
T 3 - Prawo i jego funkcje  pobierz 
T 4 - Osoby fizyczne i osoby prawne  pobierz 
T 5 - Prawa i obowiązki ucznia  pobierz 
T 6 - Obywatelstwo polskie i unijne  pobierz 
T 7 - Prawo autorskie  pobierz 
T 8 - Znak towarowy  pobierz 
T 9 - Znaki autorskie i przemyslowe  pobierz 
T 10 - Kodeks etyki reklamy - wprowadzenie  pobierz 
T 11 - Kodeks etyki pracy informatyka  pobierz 
T 12 - Instytucje prawne prawa pracy  pobierz 
T 13 - Podstawowe zasady reklamy  pobierz 
T 14 - Dlaczego szukamy pracy  pobierz 
T 15 - Rozwiązanie umowy o pracę  pobierz 
T 16 - Urlopy pracownicze  pobierz 

 

 

 

MATEMATYKA

 

WOS 2019/2020

T 2 - RP jako demokratyczne państwo prawne.pdf  pobierz 
T 3 - Obywatelstwo polskie i unijne.pdf  pobierz 
T 4 - Uzyskiwanie podstawowych dokumentów.pdf  pobierz 
T 5 - Udział w wyborach i referendach.pdf  pobierz 
T 6 - Konstytucyjne prawo obywatela do informacji.pdf  pobierz 
T 7 - Procedury odwoławcze od decyzji urzędów.pdf  pobierz 
T 8 - Pojęcie prawa i norm prawnych.pdf  pobierz 
T 9 - Podstawowe zasady prawa i funkcjonowania sądów.pdf  pobierz 
T 10 - Źródła i gałęzie prawa.pdf  pobierz 
T 11 - Wybrane zagadnienia prawa polskiego.pdf  pobierz 
T 12 - Uczestnicy procesu sądowego.pdf  pobierz 
T 13 - Przebieg postępowania sądowego.pdf  pobierz 
T 14 - Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.pdf  pobierz 
T 15 - Problem przestępczości w Polsce.pdf  pobierz 
T 16 - Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków.pdf  pobierz 
T 17 - Prawa i obowiązki ucznia.pdf  pobierz 
T 18 - Szkolnictwo wyższe w Polsce i Europie.pdf  pobierz 
T 19 - Polska w Strefie Schengen.pdf  pobierz 
T 20 - Zatrudnienie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej.pdf  pobierz 
T 21 - Prawa człowieka.pdf  pobierz 
TEST - zadanie domowe (t. 18, 19 i 20).doc  pobierz 
T 22 - Ochrona dóbr osobistych.pdf  pobierz 
T 23 - Ochrona praw i wolności.pdf  pobierz 
T 24 - Europejski system ochrony praw człowieka.pdf  pobierz 
T 26 - Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofonii.pdf  pobierz 
T 27 - Prawa dziecka - Konwencja o prawach dzecka.pdf  pobierz