pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Wykaz podręczników 2023/2024 SZ. BRANŻOWA

Wykaz podręczników do klasy pierwszej

Dotyczy zawodów:
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Ślusarz

Przedmioty ogólnokształcące

L.p.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1

Język polski

„To się czyta” Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia.

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

Nowa Era

2

Język angielski

Impulse 1 (podręcznik + ćwiczenia)

Holley Gill, Pickering Kate, Inglot Marta

Macmillan

3

Historia

Dziś historia 1. Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia.

Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń

4

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik szkoła branżowa I stopnia.

Joanna Niszcz, Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń

5

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

6

Chemia

Chemia 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia.

Artur Sikorski

Nowa Era

7

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

8

Matematyka

„To się liczy” Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.

Karolina Wej, Wojciech Babiański

Nowa Era

9

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Nowa Era

10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wanda Bukała

WSiP

I. Podręczniki zawodowe – operator obrabiarek skrawających 722307 (kwalifikacje: MEC.05.)

Tytuły podręczników z przedmiotów zawodowych zostaną podane w pierwszym tygodniu września 2023 r. przez nauczycieli przedmiotu

II. Podręczniki zawodowe – ślusarz 722204 (kwalifikacje: MEC.08.)

Tytuły podręczników z przedmiotów zawodowych zostaną podane w pierwszym tygodniu września 2023 r. przez nauczycieli przedmiotu