pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Technik ROBOTYK

TECHNIKUM 5-LETNIE na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 311413
nowy kierunek od 2021 r. / Klasa Patronacka RADPAK

Pierwszy we Włocławku kierunek Technik ROBOTYK został uruchomiony w Zespole Szkół Technicznych. To nowy kierunek kształcenia zawodowego w Polsce promowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To świetna wiadomość dla absolwentów szkół podstawowych! Uczniowie tej klasy zostaną objęci patronatem Firmy RADPAK – Fabryki Maszyn Pakujących we Włocławku. Dodatkowo kierunek objęty jest partnerską współpracą z Państwową Uczelnią Zawodową oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W przeciągu 5 lat uczniowie nabędą umiejętności związane z eksploatacją i programowaniem robotów. Zostaną przygotowani do podjęcia atrakcyjnej i bardzo dobrze płatnej pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach z różnych branż. Takie właśnie wyzwania stawia przed współczesnymi szkołami zawodowymi przemysł 4.0. Najlepsi uczniowie mają możliwość podniesienia umiejętności praktycznych w ramach projektu Erasmus+ (zagraniczne praktyki zawodowe).

Korzyści dla uczniów Klasy Patronackiej RADPAK:
 • wsparcie merytoryczne przez wysokiej klasy specjalistów i pracowników firmy RADPAK;
 • możliwość rozwijania zainteresowań w obszarze robotyki, automatyki, projektowania systemów linii produkcyjnych, montażu układów;
 • dostęp do nowoczesnych technologii opartych na know how;
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne, podręcznik do przedmiotu, koszulkę z logotypem firmy, pendrive i inne gadżety;
 • realizacja zmodyfikowanej części programu nauczania na terenie zakładu pracy;
 • praktyki zawodowe w realnych warunkach produkcji;
 • wycieczki integracyjne i przedmiotowe do najciekawszych zakładów pracy;
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów;
 • możliwość zatrudnienia w okresie wakacji, tzw. "praca na wakacje", udział w płatnych stażach w ramach projektów unijnych;
 • po zakończeniu nauki możliwość zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.
Uczeń Technikum ROBOTYK zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • montażu, uruchamiania i obsługi systemów robotyki;
 • eksploatacji i programowania systemów robotyki.

Zawód technika robotyki jest związany z uruchamianiem, obsługą, konserwacją oraz diagnostyką zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze stanowiskami zrobotyzowanymi. Specjalista z tego zakresu wiedzy łączy umiejętności mechanika, elektrotechnika, elektronika i informatyka – jako dziedziny wiedzy o programowaniu. Technik robotyki potrafi obsługiwać i programować roboty przemysłowe, sterować ruchem tych robotów oraz planować zadania w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

Praktyki zawodowe zostaną zrealizowane w Firmie RADPAK oraz w innych zakładach przemysłowych na terenie miasta Włocławek. Stała współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Sopocie.