Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców stanowi:

  • Przewodniczący;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik;
  • Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący;
  • Z-ca przewodniczacego.