Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Sebastian Rajewski - Przewodniczący Rady Rodziców (II TMM)
  • p. Joanna Osiecka - Wiceprzewodnicząca (II A TI)
  • p. Anna Romanowska - Sekretarz (II B TI)
  • p. Kinga Augustyniak - Skarbnik (I R - SP)

Komisja Rewizyjna:

  • p. Wiesława Dydak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (I MT)
  • p. Ewa Wojciechowska - Członek Komisji Rewizyjnej (II TMM)

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Wpłatę prosze dokonywać z podaniem nazwy właściciela rachunku: Rada Rodziców w ZST RR

  • 02 9550 0003 2140 0080 0037 0001