Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Sebastian Rajewski - Przewodniczący Rady Rodziców (I TMM)
  • p. Joanna Osiecka - Wiceprzewodnicząca (I A TI)
  • p. Anna Romanowska - Sekretarz (I B TI)
  • p. Katarzyna Gajewska - Skarbnik (II B TOR)

Komisja Rewizyjna:

  • p. Katarzyna Morawska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (III TMT)
  • p. Ewa Wojciechowaska - Członek Komisji Rewizyjnej (I TMM)

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

  • Nowy numer konta będzie dostępny po zebraniu Rady Rodziców w miesiącu wrześniu 2019 r.