pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Rada rodziców 2021/2022

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Ewa Agacka - Przewodnicząca Rady Rodziców (III TI)
  • p. Agnieszka Jabłońska - Wiceprzewodnicząca (I R)
  • p. Olga Sypniewska - Sekretarz (II A TI)
  • p. Kinga Augustyniak - Skarbnik (III R - SP)

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Wpłatę proszę dokonywać z podaniem nazwy właściciela rachunku: Rada Rodziców w ZST RR

  • 02 9550 0003 2140 0080 0037 0001