Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Sebastian Rajewski - Przewodniczący Rady Rodziców (III TMM)
  • p. Joanna Osiecka - Wiceprzewodnicząca (III A TI)
  • p. Anna Romanowska - Sekretarz (III B TI)
  • p. Kinga Augustyniak - Skarbnik (II R - SP)

Komisja Rewizyjna:

  • p. Żaneta Kołodziejska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (II MI)
  • p. Beata Motylińska - Członek Komisji Rewizyjnej (II TR)

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Wpłatę prosze dokonywać z podaniem nazwy właściciela rachunku: Rada Rodziców w ZST RR

  • 02 9550 0003 2140 0080 0037 0001