pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Technik INFORMATYK

TECHNIKUM 5-LETNIE na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 1993 roku. Technik informatyk zdobywa umiejętności z zakresu obsługi systemów operacyjnych, zarządzania serwerami, sieciami komputerowymi, programuje. Tworzy aplikacje i strony internetowe, materiały multimedialne oraz graficzne, zarządza bazami danych. Technik informatyk to ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. To zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Barometr zawodów wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie rynku pracy na tego rodzaju specjalistów. Absolwent naszej szkoły może podjąć zatrudnienie w agencjach reklamowych, firmach sektora IT, start-up, może oferować usługi i wsparcie informatyczne, pracować w sklepach komputerowych oraz w firmach tworzących oprogramowanie i administrujących sieciami komputerowymi.

 
Uczeń Technikum INFORMATYCZNEGO zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
 • tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Technik informatyk może podjąć pracę:
 • w agencjach reklamowych,
 • w firmach sektora IT,
 • w start-upie,
 • może oferować usługi i wsparcie informatyczne,
 • w sklepach komputerowych
 • w firmach tworzących oprogramowanie i administrujących sieciami komputerowymi.
Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:
 • Pro-Comp.pl;
 • Laboratorium 3D;
 • RDJ Klima;
 • Radpak;
 • WIBE;
 • PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne.