Technik INFORMATYK

TECHNIKUM 5-LETNIE
 
Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 1993 roku. Informatyką nazywamy dziedzinę nauki zajmującą się komputerami oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych, a także tworzeniem programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Informatyk to specjalista w dziedzinie informatyki, czyli osoba zawodowo zajmująca się komputerami, pisaniem oprogramowania komputerowego lub jest odpowiedzialny za utrzymanie zasobów sieci komputerowej w stanie bezpiecznym i zdatnym do użytku. Informatyk, który zajmuje się głównie przygotowaniem oprogramowania to programista. Pracownicy tej specjalności, to ludzie młodzi, zdolni, twórczy. Innym rodzajem pracy informatyka jest zarządzanie siecią komputerową. Administrator sieci to osoba odpowiedzialna za utrzymanie zasobów sieci komputerowej w stanie bezpiecznym i zdatnym do użytku. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. Absolwent tego kierunku może podjąć naukę na studiach wyższych technicznych związanych z informatyką, programowaniem i naukami ścisłymi.
 
Uczeń Technikum INFORMATYCZNEGO:
zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
 
 
 
Przedmiotem zainteresowania informatyki są:
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi i oprogramowania użytkowego;
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe);
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych;
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania, znajomość podstaw programowania.
Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:
 • ośrodki obliczeniowe, firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego punkty serwisowe, firmy administrujące sieci komputerowe;
 • sklepy komputerowe, dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.
Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:
 • Pro-Comp.pl
 • Renex.pl
 • Laboratorium 3D
 • CISCO Polska
 • PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • KLIK Włocławek