ŚLUSARZ (spawacz)

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia
Symbol cyfrowy zawodu 722204
 
Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 1926 roku na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno –  mechaniczna obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. Ślusarz konstrukcji stalowych - buduje trwałe, solidnie wykonane konstrukcje. Do jego podstawowych czynności należy cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). 
 
Spawacz. To uprawnienia dodatkowe, oferowane poza obowiązkowym kształceniem. Szkoła daje możliwość ukończenia kursu spawania w co najmniej jednej metodzie spawalniczej (TIG/MAG); odpłatność tylko za egzamin. Spawacz jest to osoba, która łączy elementy wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając elektrycznego źródła ciepła. Do głównych obowiązków pracownika tego należy zapoznanie się z elementami konstrukcji i materiałem, przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji i plastikowych komponentów, sprawdzenie jakości wykonanej spoiny.
 
Uczeń w zawodzie ŚLUSARZ:
zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 •   wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 •   naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń, spawania;
 •   konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zajęcia warsztatowe realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w lokalnych zakładach pracy.
 
Egzamin zawodowy:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie obejmuje jedną kwalifikację zdawaną na koniec nauki w klasie trzeciej. Nazwa kwalifikacji:
 • MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 
Pozytywne zdanie egzaminu z tej kwalifikacji oraz ukończenie szkoły dają tytuł zawodowy ślusarza. 
 
Współpraca z firmami i zakładami pracy:
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn – J. Komorowski
 • RDJ Klima Sp. j.
 • Guala Glosures DGS Poland SA
 • Mardtec Sp. z o.o. 
 • OPAKFARB Sp. z o.o.
 • ponadto: zakłady przemysłu maszynowego, warsztaty samochodowe, firmy sanitarne i instalacyjno-grzewcze, serwisy naprawy sprzętu domowego, pracownie ślusarstwa artystycznego