pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

ŚLUSARZ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-LETNIA na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 722204
 

Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 1926 roku. Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-mechaniczna obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. Ślusarz konstrukcji stalowych buduje trwałe, solidnie wykonane konstrukcje. Do jego podstawowych czynności należy cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). 

 
Uczeń w zawodzie ŚLUSARZ zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest przy szkole w CKZiU.