pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Klasa patronacka WIKA - rok szkolny 2019/2020

TECHNIK MECHANIK

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano utworzenie kolejnej Klasy Patronackiej WIKA dla kandydatów podejmujących naukę w klasie Technik MECHANIK. Głównym patrnerem utworzenia klasy patronackiej jest frma WIKA POLSKA z siedzibą we Włocławku. Podobnie jak w roku poprzednim podejmujemy dalszą współpracę w zakresie kształcenia zawodowego z kolejnym rocznikiem uczniów. 

Cele projektu:

 • czas trwania projektu 2019 - 2023;
 • obejmuje klasę I Technikum Mechanicznego na podbudowie gimnazjum;
 • wzmocnienie współpracy szkoły z Firmą WIKA Polska w zakresie kształcenia praktycznego uczniów;
 • rozwijanie zainteresowań w obszarze obróbki skrawaniem CNC z dostępem do nowoczesnego parku maszynowego i wsparcia przez najlepszych specjalistów z WIKA.

Korzyści dla uczniów Klasy patronackiej WIKA - Mechanik:

 • sfinansowanie zakupu podręcznika do nauki mechaniki - Poradnik Mechanika;
 • wyposażenie uczniów w koszulki firmowe, pendrive i inne gadżety;
 • realizacja zmodyfikowanej części programu nauczania w zakładzie pracy;
 • praktyki zawodowe na terenie zakładu pracy;
 • wycieczki integracyjne i przedmiotowe do najciekawszych zakładów pracy;
 • doposażenie szkoły i pracowni patronackiej w maszyny i urządzenia z przeznaczeniem do korzystania przez uczniów;
 • nagrody rzeczowe dla najleszych uczniów;
 • możliwość zatrudnienia w okresie wakacji, tzw. "praca na wakacje"
 • po zakończeniu nauki możliwość zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.

Serdecznie zapraszamy!

 


Klasa patronacka WIKA - rok szkolny 2018/2019

TECHNIK MECHANIK / TECHNIK MECHATRONIK

W roku szkolnym 2018/2019 powstała klasa patronacka utworzona we współpracy z WIKA POLSKA S.A. i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Projekt Technikum – Klasa Patronacka WIKA oznacza mozliwość realizacji programu nauczania we współpracy z renomowanym zakładem pracy i zapewnionym dostępem dla uczniów do nowoczesnych technologii w procesie edukacji zawodowej. Uczniowie uzyskali możliwość nauki zawodu na kierunku Technik MECHANIK i Technik MECHATRONIK przy wsparciu włocławskiego zakładu pracy, dysponującego nowoczesnym parkiem maszynowym i technologią obróbki skrawaniem oraz urządzeniami i systemami mechatronicznymi. Już od pierwszej klasy młodzież będzie realizować część zajęć u pracodawcy i poznawać zawód w realnych warunkach pracy.


Wychowawca klasy: mgr inż. Władysław Zieliński

Liczebność oddziału: 29 uczniów.
 
Cele projektu klasy patronackiej TMM:
 • wzmocnienie współpracy szkoły zawodowej i zakładu pracy w nauczaniu praktycznej nauki zawodu;
 • promocja kształcenia technicznego i nauki w technikum jako szkoły gwarantującej uzyskanie dobrego wykształcenia i zatrudnienia;
 • optymalne warunki rozwoju zainteresowań z obszaru robotyki, automatyki, mechaniki i mechatroniki;
 • czas trwania projektu: 2018-2022.
 
Korzyści dla uczniów klasy patronackiej TMM:
 
Klasa patronacka w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik stwarza określone korzyści dla uczniów. Program nauczania w tej klasie zostaje rozszerzony o treści i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywanego zawodu i dostosowany w części do wymagań realnego rynku pracy i oczekiwań współczesnego pracodawcy. 
 
Oferowane korzyści dla uczniów klasy patronackiej, to między innymi:
 • sfinansowanie zakupu podręcznika dla przedmiotu zawodowego z mechaniki lub mechatroniki;
 • strój roboczy do zajęć praktycznych w zakładzie pracy;
 • ufundowanie dla najzdolniejszych uczniów nagród i stypendium po pierwszej klasie;
 • możliwość odbywania praktyk na działach wyposażonych w najnowszej generacji maszyny do obróbki skrawaniem;
 • możliwość ukończenia dodatkowych kursów zawodowych;
 • wybrane zajęcia zawodowe realizowane w zakładzie pracy;
 • współtworzenie programu nauczania i jego modyfikacja we współpracy z zakładem pracy;
 • doposażenie szkoły i pracowni patronackiej w sprzęt dydaktyczny dla uczniów;
 • doposażenie szkoły w oprogramowanie specjalistyczne do pracowni zawodowych na potrzeby dodatkowych zajęć;
 • gwarancja zatrudnienia dla najzdolniejszych absolwentów;
 • wycieczki integracyjne;
 • wycieczki zawodowe i zapoznanie się z know how w zakładach pracy.

  KALENDARIUM - przebieg zajęć we współpracy z WIKA Polska

 1. ​03.09.2018 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na inaugurację przybyli goście, przedstawiciele Firmy WIKA Polska oraz przedstwiciel PSSE, a także władze miasta Włocławek.

 2. 10.10.2018 - pierwsze zajęcia w WIKA. Pod opieką wychowawcy klasy mgr inż. Władysława Zielińskiego i nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr inż. Zbigniewa Kaszowskiego uczniowie z Klasy Patronackiej WIKA - 1 TMM mogli zobaczyć zakład pracy i uczestniczyć w pierwszych zajęciach przygotowanych i przeprowadzonych przez trenerów WIKA p. Marka Cichowicza i p. Arkadiusza Włudarzewskiego.
  Program wyjścia do zakładu pracy obejmował: powitanie klasy w zakładzie pracy, omówienie budowy manometru i zasady działania, prezentację produkcji wybranych wyrobów na specjalistycznych maszynach, zapoznanie z budową automatu montażowego (siłowniki, zawory, sterowniki i układy napędowe), prezentację automatów CNC. Uczniowie mogli także zapoznać się ze specyfiką Warsztatu Szkoleniowego WIKA, wyposażonego w tokarkę, frezarkę, wiertarkę i piły taśmowe. Odbył się także pokaz z zakresu tworzenia programu na komputerze przy pomocy programu Sinumerik 840 D.

 3. ​22.10.2018 - przedstawiciele klasy patronackiej będą uczesniczyć w wyjeździe studyjnym do stoczni w Papenburg (Niemcy).

 4. 07.11.2018 - zajęcia praktyczne w WIKA Polska. Temat: "pomiary warsztatowe".

 5. 05.12.2018 - zajęcia praktyczne w WIKA Polska. Temat: "przekładnie mechaniczne".

 6. 12.12.2018 - zajęcia warsztatowe. Temat: "KAIZEN-metoda ciągłego doskonalenia".

 7. 27.02.2019 - zajęcia warsztatowe w WIKA Polska. Temat: "sposoby mocowania narzędzi i przedmiotów ma obrabiarkach".