pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

O szkole

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH WE WŁOCŁAWKU

 

TECHNIKUM Nr 6

 • Technik MECHANIK 
 • Technik MECHATRONIK
 • Technik INFORMATYK
 • Technik REKLAMY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 6

 • ŚLUSARZ (dodatkowo spawacz)
 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku to szkoła nowoczesnych technologii. Od   wielu lat zawodowo kształcimy techników i jesteśmy szkołą umożliwiającą szybkie podjęcie pracy w ciekawych i atrakcyjnych zawodach. Szkoła powstała w 1920 r. jako Państwowa Niższa Szkoła Techniczna we Włocławku. Przez minione dekady mury placówki opuściło ponad 23 tysiące absolwentów, którzy z powodzeniem odnaleźli się na stanowiskach pracy wielu włocławskich i krajowych firm, szkół, administracji, polityki i biznesu. Jej wieloletnia działalność i prestiż zobowiązuje nas do kontynuowania tradycji, eksponowania historii placówki i dbania o jej rozwój współcześnie. Dzisiaj Zespół Szkół Technicznych we Włocławku jest szkołą inteligentnych technologii i innowacji w nauczaniu. Posiadamy zaszczytne tytuły:
 • „Szkoły z Klasą”
 • „Szkoły Innowacyjnej” 
 • „Szkoły Nowych Technologii” (nadawany przez Firmę Microsoft z Warszawy). 
Przed nami wiążące zobowiązania: 
 • stosowanie nowych technologii w nauczaniu mechatroniki, mechaniki, obróbki skrawaniem i informatyki; 
 • dysponowanie nowoczesnym wyposażeniem pracowni zawodowych dla nauczanych zawodów;
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne dostępne dla uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych;
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla nauczanych zawodów – OKE;
 • stała współpraca z zakładami pracy przy realizacji praktycznej nauki zawodu. 
To szkoła dająca dobry zawód i w przyszłości dobrą pracę. O sukcesie Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku decydują sami uczniowie i jej pracownicy. Podjęliśmy stałą współpracę z zakładami pracy w obszarze zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia. Oprócz kształcenia teoretycznego uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu w ośrodku CKZiU – Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku i zakładach pracy z naszego regionu. Dajemy szansę zapoznania się z potencjałem lokalnego rynku pracy i warunkami pracy w nowoczesnych zakładach pracy.
 
Nowoczesne pracownie zawodowe w szkole:
 • pracownie mechatroniki, pneumatyki i elektrotechniki,
 • pracownia programowania obróbki skrawaniem CNC,
 • pracownia programowania sterowników PLC,
 • pracownia wytrzymałości materiałów,
 • pracownia sieciowych systemów operacyjnych,
 • pracownia programowania aplikacji sieciowych,
 • pracownia baz danych,
 • pracownia projektowania i montażu sieci komputerowych,
 • pracownia grafiki komputerowej,
 • pracownia urządzeń i technik komputerowych,
 • pracownia organizacji reklamy,
 • pracownia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracownia technologii mechanicznej.
 
Dodatkowo szkoła oferuje możliwość ukończenia kursu:
 • kursu spawania TIG / MAG,
 • certyfikacja obróbki skrawaniem HAAS CNC, 
 • kurs komputerowy ECDL,
 • kurs obsługi kas fiskalnych,
 • kurs wózków widłowych,
 • kurs energetyczny do 1 KW.
 
Koła zainteresowań:
 • koło matematyki i matematyki technicznej,
 • koło mechatroniki, budowy robotów, mini SUMO, 
 • koło informatyczne,
 • koło fotografii i reklamy, 
 • koło wolontariatu,
 • koło strzeleckie i PCK
 • koło sportowe. 
 
Zrealizowane projekty europejskie i inne projekty (2008 - 2017):
 • „Pracownia komputerowa w każdej szkole”
 • „Lepszy start z ECDL” 
 • „Lepsza przyszłość” 
 • „Lepsza przyszłość – raz jeszcze”
 • „Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca”
 • „Pracownik XXI Wieku”
 • „Pracownie komputerowe w ZST”
 • „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”
 • „Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe”
 • „Włocławek uczy praktycznie”
 • „Szkoła Zawodowców” 
 • „Podróż do przyszłości” Fundacja Anwil dla Włocławka
 • Program „mPotęga” – „Matematyka daje wolność” – Matematyczny Escape Room, Fundacja mBank 
 
Projekty w trakcie realizacji (2018 - 2019):
 • „Włocławek zawodowo” projekt unijny
 • „E-świat-nauka w sieci” Fundacja Anwil dla Włocławka
Remont szkoły


czytaj więcej


Kierunki kształcenia


czytaj więcej


Dyrekcja szkoły


czytaj więcej


Nauczyciele


czytaj więcej


Nauczyciele - godziny dostępności 2023/2024


czytaj więcej


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


czytaj więcej


Sala gimnastyczna


czytaj więcej


Wychowawcy klas - oddziały


czytaj więcej


Pedagog szkolny/specjalny, psycholog


czytaj więcej


Prawo szkolne


czytaj więcej


Historia szkoły


czytaj więcej


Biblioteka


czytaj więcej


Godziny lekcyjne


czytaj więcej


Oferty pracy


czytaj więcej


Mapa budynku i zdjęcia szkoły (2016)


czytaj więcej