Nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 mgr Budzyński Wojciech język angielski, język niemiecki
2 mgr Caban Edyta pedagog szkolny
3 mgr Chojnacka Beata biologia, geografia, chemia
4 mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia język polski, przedmioty zawodowe – reklama
5 mgr Cześnin Radosław informatyka, matematyka
6 mgr Dominiak Iwona przedmioty zawodowe – marketing, reklama
7 mgr inż. Dyberna Magdalena przedmioty zawodowe – mechatronika
8 mgr Gmys Beata przedmioty zawodowe – informatyka
9 dr Gmys Paweł przedmioty zawodowe – informatyka
10 mgr Górska Elżbieta język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
11 mgr Gralak Marzena religia
12 dr Grzesiak Krystyna historia, WOS
13 mgr Janowski Jacek wychowanie fizyczne
14 mgr Jaźwiecka Aleksandra język niemiecki
15 mgr Kaczorowska Eliza przedmioty zawodowe – informatyka
16 mgr Kania Anna język polski, wiedza o kulturze
17 mgr inż. Kaszowski Zbigniew przedmioty zawodowe – mechanika
18 mgr Kołtuńska Anna wychowanie fizyczne
19 mgr Konieczna Barbara język angielski
20 mgr Korzuchowski Witold przedmioty zawodowe – informatyka, wychowanie fizyczne
21 mgr Kotwasińska Elżbieta przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika, rysunek techniczny CAD
22 mgr Kotwasiński Włodzimierz przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika
23 mgr Kubiak Marcin wychowanie fizyczne
24 mgr Legieć Katarzyna matematyka
25 mgr Lubik Agata język angielski
26 mgr Marszałek Donat wiedza o społeczeństwie
27 mgr Marzec Jarosław wychowanie fizyczne
28 mgr inż. Michorzewski Maciej przedmioty zawodowe – mechatronika
29 mgr Mirecki Piotr religia
30 mgr Nowakowska Małgorzata przedmioty zawodowe – matematyka
31 mgr Palińska Kamila przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
32 mgr Paszyńska Mariola fizyka
33 mgr Popławski Marek informatyka
34 mgr Przybylski Ryszard przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
35 mgr Radowska Agnieszka język polski
36 mgr Reiwer-Krużynska Justyna język niemiecki
37 mgr Rębiałkowska Monika przedmioty zawodowe – reklama
38 mgr Sobczuk-Rasiewicz Katarzyna matematyka
39 mgr inż. Stolarek Marian przedmioty zawodowe – mechanika, programowanie CNC
40 mgr Syska Beata przedmioty zawodowe – reklama
41 mgr Trząsalska Katarzyna nauczyciel – bibliotekarz, język polski
42 mgr Wojciechowska Magdalena nauczyciel – bibliotekarz
43 mgr Wiśniewski Sławomir podstawy przedsiębiorczości, bhp
44    
45 mgr Zasada Anna język angielski
46 mgr inż. Zieliński Władysław przedmioty zawodowe - mechanika