Nauczyciele

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 mgr Budzyński Wojciech język angielski, język niemiecki
2 mgr Caban Edyta pedagog szkolny
3 mgr Chojnacka Beata biologia, geografia, chemia
4 mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia język polski, przedmioty zawodowe – reklama
5 mgr Cześnin Radosław informatyka, matematyka
6 mgr inż. Dyberna Magdalena przedmioty zawodowe – mechatronika
7 mgr Gmys Beata przedmioty zawodowe – informatyka
8 dr Gmys Paweł przedmioty zawodowe – informatyka
9 mgr Górska Elżbieta język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
10 mgr Gralak Marzena religia
11 dr Grzesiak Krystyna historia
12 mgr Janowski Jacek wychowanie fizyczne
13 mgr Jaźwiecka Aleksandra język niemiecki
14 mgr Kaczorowska Eliza przedmioty zawodowe – informatyka
15 mgr Kania Anna język polski, wiedza o kulturze
16 mgr inż. Kaszowski Zbigniew przedmioty zawodowe – mechanika
17 mgr Konieczna Barbara język angielski
18 mgr Korzuchowski Witold przedmioty zawodowe – informatyka, wychowanie fizyczne
19 mgr Kotwasińska Elżbieta przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika
20 mgr Kotwasiński Włodzimierz przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika
21 mgr Kubiak Marcin wychowanie fizyczne
22 mgr Legieć Katarzyna matematyka
23 mgr Marszałek Donat wiedza o społeczeństwie
24 mgr Marzec Jarosław wychowanie fizyczne
25 mgr inż. Michorzewski Maciej przedmioty zawodowe - mechatronika
26 mgr Mirecki Piotr religia
27 mgr Palińska Kamila przedmioty zawodowe – informatyka
28 mgr Paszyńska Mariola fizyka
29 mgr Przybylski Ryszard przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
30 mgr Radowska Agnieszka język polski
31 mgr Rębiałkowska Monika przedmioty zawodowe – reklama
32 mgr Sobczuk-Rasiewicz Katarzyna matematyka
33 mgr inż. Stolarek Marian przedmioty zawodowe – mechanika
34 mgr Syska Beata przedmioty zawodowe – reklama
35 mgr Wieczorkiewicz Małgorzata nauczyciel – bibliotekarz
36 mgr Wojciechowska Magdalena nauczyciel – bibliotekarz
37 mgr Wiśniewski Sławomir podstawy przedsiębiorczości, bhp
38 mgr Zasada Anna język angielski
39 mgr inż. Zieliński Władysław przedmioty zawodowe - mechanika