pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Nauczyciele

Rok szkolny 2023/2024

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 mgr Arkuszewska Renata język polski, BiZ, przedmioty zawodowe – reklama
2 inż. Bajuk Adam informatyka
3 mgr Budzyński Wojciech język angielski, język niemiecki
4 mgr Caban Edyta pedagog szkolny
5 inż. Chabros Dariusz przedmioty zawodowe – mechanika
6 mgr Chojnacka Beata biologia, geografia
7 mgr Cybulska Agnieszka matematyka
8 mgr Czajkowski Krystian przedmioty zawodowe – informatyka
9 mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia kształtowanie kompetencji zawodowych
10 mgr Cześnin Radosław informatyka, matematyka
11 mgr inż. Dyberna Magdalena przedmioty zawodowe – mechatronika, robotyka
12 mgr Gawlak Tomasz przedmioty zawodowe – informatyka
13 mgr Gmys Beata przedmioty zawodowe – informatyka
14 mgr Górska Elżbieta EDB, historia, historia i teraźniejszość
15 mgr Gralak Marzena religia
16 mgr Grodecka Agata język angielski
17 dr Grzesiak Krystyna historia, WOS
18 mgr Hałasiński Robert podstawy przedsiębiorczości
19 mgr Jankowska Dominika historia, historia i teraźniejszość
20 mgr Janowski Jacek wychowanie fizyczne
21 mgr Jaźwiecka Aleksandra język niemiecki
22 mgr Jaźwiecki Dariusz informatyka
23 mgr Kaczorowska Eliza przedmioty zawodowe – informatyka
24 mgr Kania Anna język polski
25 mgr Kochanowska Iwona nauczyciel współorganizujący kształcenie
26 mgr Kołtuńska Anna wychowanie fizyczne
27 mgr Konieczna Barbara język angielski
28 mgr Korzuchowski Witold przedmioty zawodowe – informatyka
29 mgr Kosiewicz Katarzyna nauczyciel współorganizujący kształcenie
30 mgr Kotwasińska Elżbieta przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika, rysunek techniczny CAD
31 mgr Kotwasiński Włodzimierz przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika, mechatronika
32 mgr inż. Krychowiak Krzysztof przedmioty zawodowe – mechanika
33 mgr Kubiak Marcin wychowanie fizyczne
34 mgr Kwiatkowska Katarzyna plastyka, przedmioty zawodowe – reklama
35 mgr inż. Kwiatkowski Marcin pracownia elektrotechniki
36 mgr Legieć Katarzyna matematyka
37 mgr Marszałek Donat elementy prawa
38 mgr Marzec Jarosław wychowanie fizyczne
39 mgr Mietko Łukasz przedmioty zawodowe – informatyka
40 mgr Miller-Cybulska Karolina chemia
41 mgr Mirecki Piotr religia
42 mgr Orlińska Aleksandra geografia, historia
43 mgr Palińska Kamila przedmioty zawodowe – reklama
44 mgr Paliwoda Marta język angielski
45 mgr Paszyńska Mariola fizyka, elektrotechnika i elektronika
46 mgr Pawłowska Renata nauczyciel współorganizujący kształcenie
47 mgr Pikos Kazimierz przedmioty zawodowe – mechanika, bhp
48 mgr Płóciennik Arkadiusz język polski
49 mgr Przybylski Ryszard przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
50 mgr Radowska Agnieszka język polski
51 mgr Reiwer-Krużyńska Justyna język niemiecki
52 mgr Rębiałkowska Monika przedmioty zawodowe – reklama
53 mgr Sadowski Hubert psycholog szkolny
54 mgr inż. Skiermańska Barbara pracownia elektrotechniki, podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki
55 mgr Sobczuk-Rasiewicz Katarzyna matematyka
56 mgr Syska Beata przedmioty zawodowe – reklama, podstawy marketingu, podstawy przedsiębiorczości
57 mgr Świątkowska Ilona nauczyciel współorganizujący kształcenie
58 mgr Trząsalska Katarzyna nauczyciel – bibliotekarz, język polski
59 mgr Wiśniewski Sławomir podstawy przedsiębiorczości, bhp
60 mgr Wojciechowska Magdalena nauczyciel – bibliotekarz, język polski
61 mgr Woźniak Beata nauczyciel współorganizujący kształcenie
62 mgr inż. Zieliński Władysław przedmioty zawodowe – mechanika, podstawy przedsiębiorczości
63 mgr Ziółkowska Sylwia pedagog specjalny