pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Nauczyciele

Rok szkolny 2023/2024

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 mgr Arkuszewska Renata język polski, BiZ, przedmioty zawodowe – reklama
2 inż. Bajuk Adam informatyka
3 mgr Budzyński Wojciech język angielski, język niemiecki
4 mgr Caban Edyta pedagog szkolny
5 inż. Chabros Dariusz przedmioty zawodowe – mechanika
6 mgr Chojnacka Beata biologia, geografia
7 mgr Cybulska Agnieszka matematyka
8 mgr Czajkowski Krystian przedmioty zawodowe – informatyka
9 lic. Czarniak Renata nauczyciel współorganizujący kształcenie
10 mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia kształtowanie kompetencji zawodowych
11 mgr Cześnin Radosław informatyka, matematyka
12 mgr inż. Dyberna Magdalena przedmioty zawodowe – mechatronika, robotyka
13 mgr Gawlak Tomasz przedmioty zawodowe – informatyka
14 mgr Gmys Beata przedmioty zawodowe – informatyka
15 mgr Górska Elżbieta EDB, historia, historia i teraźniejszość
16 mgr Gralak Marzena religia
17 mgr Grodecka Agata język angielski
18 dr Grzesiak Krystyna historia, WOS
19 mgr Hałasiński Robert podstawy przedsiębiorczości
20 mgr Jankowska Dominika historia, historia i teraźniejszość
21 mgr Janowski Jacek wychowanie fizyczne
22 mgr Jaźwiecka Aleksandra język niemiecki
23 mgr Jaźwiecki Dariusz informatyka
24 mgr Kaczorowska Eliza przedmioty zawodowe – informatyka
25 mgr Kania Anna język polski
26 mgr Kochanowska Iwona nauczyciel współorganizujący kształcenie
27 mgr Kołtuńska Anna wychowanie fizyczne
28 mgr Konieczna Barbara język angielski
29 mgr Korzuchowski Witold przedmioty zawodowe – informatyka
30 mgr Kosiewicz Katarzyna nauczyciel współorganizujący kształcenie
31 mgr Kotwasińska Elżbieta przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika, rysunek techniczny CAD
32 mgr Kotwasiński Włodzimierz przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika, mechatronika
33 mgr inż. Krychowiak Krzysztof przedmioty zawodowe – mechanika
34 mgr Kubiak Marcin wychowanie fizyczne
35 mgr Kwiatkowska Katarzyna plastyka, przedmioty zawodowe – reklama
36 mgr inż. Kwiatkowski Marcin pracownia elektrotechniki
37 mgr Legieć Katarzyna matematyka
38 mgr Łukomska Olga nauczyciel współorganizujący kształcenie
39 mgr Marszałek Donat elementy prawa
40 mgr Marzec Jarosław wychowanie fizyczne
41 mgr Mietko Łukasz przedmioty zawodowe – informatyka
42 mgr Miller-Cybulska Karolina chemia
43 mgr Mirecki Piotr religia
44 mgr Orlińska Aleksandra geografia, historia
45 mgr Palińska Kamila przedmioty zawodowe – reklama
46 mgr Paliwoda Marta język angielski
47 mgr Paszyńska Mariola fizyka, elektrotechnika i elektronika
48 mgr Pawłowska Renata nauczyciel współorganizujący kształcenie
49 mgr Pikos Kazimierz przedmioty zawodowe – mechanika, bhp
50 mgr Płóciennik Arkadiusz język polski
51 mgr Przybylski Ryszard przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
52 mgr Radowska Agnieszka język polski
53 mgr Reiwer-Krużyńska Justyna język niemiecki
54 mgr Rębiałkowska Monika przedmioty zawodowe – reklama
55 mgr Sadowski Hubert psycholog szkolny
56 mgr inż. Skiermańska Barbara pracownia elektrotechniki, podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki
57 mgr Sobczuk-Rasiewicz Katarzyna matematyka
58 mgr Syska Beata przedmioty zawodowe – reklama, podstawy marketingu, podstawy przedsiębiorczości
59 mgr Świątkowska Ilona nauczyciel współorganizujący kształcenie
60 mgr Trząsalska Katarzyna nauczyciel – bibliotekarz, język polski
61 mgr Wiśniewski Sławomir podstawy przedsiębiorczości, bhp
62 mgr Wojciechowska Magdalena nauczyciel – bibliotekarz, język polski
63 mgr Woźniak Beata nauczyciel współorganizujący kształcenie
64 mgr inż. Zieliński Władysław przedmioty zawodowe – mechanika, podstawy przedsiębiorczości
65 mgr Ziółkowska Sylwia pedagog specjalny