Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 mgr Bączkowski Marek język polski
2 mgr Budzyński Wojciech język angielski, język niemiecki
3 mgr Caban Edyta pedagog szkolny
4 inż. Chabros Dariusz przedmioty zawodowe – mechanika
5 mgr Chojnacka Beata biologia, geografia, chemia
6 mgr Cybulska Agnieszka matematyka
7 mgr Czajkowski Krystian przedmioty zawodowe – informatyka
8 mgr Czerwińska-Modrzejewska Sylwia język polski, przedmioty zawodowe – reklama
9 mgr Cześnin Radosław informatyka, matematyka
10 mgr Dominiak Iwona przedmioty zawodowe – marketing, reklama
11 mgr Doruch Iwona język niemiecki
12 mgr inż. Dyberna Magdalena przedmioty zawodowe – mechatronika
13 mgr Gmys Beata przedmioty zawodowe – informatyka
14 dr Gmys Paweł przedmioty zawodowe – informatyka
15 mgr Górska Elżbieta język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
16 mgr Gralak Marzena religia
17 mgr Grodecka Agata język angielski
18 dr Grzesiak Krystyna historia, WOS
19 mgr Hałasiński Robert podstawy przedsiębiorczości
20 mgr Janowski Jacek wychowanie fizyczne
21 mgr Jaźwiecka Aleksandra język niemiecki
22 mgr Jeska Joanna historia
23 mgr Kaczorowska Eliza przedmioty zawodowe – informatyka
24 mgr Kania Anna język polski, wiedza o kulturze
25 mgr Kolczyński Dariusz przedmioty zawodowe – informatyka
26 mgr Kołtuńska Anna wychowanie fizyczne
27 mgr Konieczna Barbara język angielski
28 mgr Korzuchowski Witold przedmioty zawodowe – informatyka, wychowanie fizyczne
29 mgr Kotwasińska Elżbieta przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika, rysunek techniczny CAD
30 mgr Kotwasiński Włodzimierz przedmioty zawodowe – informatyka, mechanika
31 mgr Kubiak Marcin wychowanie fizyczne
32 mgr Legieć Katarzyna matematyka
33 mgr Marszałek Donat wiedza o społeczeństwie
34 mgr Marzec Jarosław wychowanie fizyczne
35 mgr inż. Michorzewski Maciej przedmioty zawodowe – mechatronika i elektrotechnika
36 mgr Mirecki Piotr religia
37 mgr Otto Monika przedmioty zawodowe – informatyka
38 mgr Palińska Kamila przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
39 mgr Paliwoda Marta język angielski
40 mgr Paszyńska Mariola fizyka
41 mgr Pierowski Piotr przedmioty zawodowe – informatyka
42 mgr Pikos Kazimierz przedmioty zawodowe – mechanika
43 mgr Popławski Marek informatyka
44 mgr Przybylski Ryszard przedmioty zawodowe – informatyka, reklama
45 mgr Radowska Agnieszka język polski
46 mgr Reiwer-Krużynska Justyna język niemiecki
47 mgr Rębiałkowska Monika przedmioty zawodowe – reklama
48 mgr Sobczuk-Rasiewicz Katarzyna matematyka
49 mgr Syska Beata przedmioty zawodowe – reklama
50 mgr Trząsalska Katarzyna nauczyciel – bibliotekarz, język polski
51 mgr Wiśniewski Sławomir podstawy przedsiębiorczości, bhp
52 mgr Wojciechowska Magdalena nauczyciel – bibliotekarz
53 mgr Zasada Anna język angielski
54 mgr inż. Zieliński Władysław przedmioty zawodowe - mechanika