Terminarz zebrań

Zebrania z rodzicami:

  • 11 września 2020, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych
  • 22 września 2020, godz. 16:00 - wybory organów Rady Rodziców
  • 20 listopada 2020, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
  • 11 grudnia 2020, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami (dotyczy klas, w których wystawiono propozycję ocen z przedmiotów kończących się w I semestrze)
  • 15 stycznia 2021, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami (odwołane z powodu ferii)
  • 28 stycznia 2021, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
  • 09 kwietnia 2021, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami
  • 11 czerwca 2021, godz. 16:00 - zebranie z rodzicami

Ze względu na stan epidemii terminarz spotkańz rodzicami może ulec zmianie. Wychowawcy mogą przekazywać informację o postępach uczniów w nauce drogą na odległość, z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.