pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Terminarz zebrań

Zebrania z rodzicami:

  • 19 września 2023 r., godz. 16:00 - zebranie z rodzicami 
  • 14 listopada 2023 r., godz. 16.00 - zebranie z rodzicami.
  • 07 grudnia 2023 r., godz. 16.00 - zebranie z rodzicami (dotyczy klas, w których wystawiono oceny przewidywane z przedmiotów kończących się w I półroczu).
  • 09 stycznia 2024 r., godz. 16:00 - zebranie z rodzicami.
  • 09 kwietnia 2024 r., godz. 16:00 - zebranie z rodzicami.
  • 04 czerwca 2024 r., godz. 16:00 - zebranie z rodzicami.