Terminarz zebrań

Zebrania z rodzicami:

 • 10.09.2019, godz. 16:00

  Spotkanie rodziców uczniów klas I T i BS z dyrektorem szkoły, a następnie z wychowawcami.
  Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z wychowawcami, a następnie spotkanie komitetu studniówkowego z dyrektorem szkoły.
  Rodzice uczniów pozostałych klas spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach. 

 • 17.09.2019, godz. 16:00

  Zebranie rady rodziców złożone z przedstawicieli rad oddziałowych.

 • 14.11.2019, godz. 16:00

  Spotkania rodziców uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

 • 10.12.2019, godz. 16:00

  Zebranie z rodzicami informujące o wystawionych propozycjach ocen końcoworocznych (dotyczy klas, w których wystawiono propozycje ocen z przedmiotów kończących się w I semestrze).

 • 14.01.2020, godz. 16:00

  Spotkania rodziców uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. 

 • 02.04.2020, godz. 16:00

  Spotkania rodziców uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. 

 • 09.06.2020, godz. 16:00

  Spotkania rodziców uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.