Technik REKLAMY

TECHNIKUM 5-LETNIE
 
Kierunek nauczany od 2012 roku. Reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei. Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy. Technik reklamy powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym oraz odpowiednio użytkować i konserwować narzędzia pracy. Zawód technik reklamy jest zawodem wymagającym łączenia w sobie  między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.
Na tym kierunku chcemy wykształcić dobrego twórcę reklamy, wyposażonego w stosowną wiedzę, który nie jest  bezrefleksyjnym konsumentem rzeczywistości. Edukację według najnowszych trendów oparliśmy na trzech filarach. Pierwszy z nich zakłada realizację części zajęć edukacyjnych poza szkołą, tak aby uczniowie mieli z zawodem rzeczywisty kontakt, czyli uczyli się przez doświadczenie. Drugim jest  otwarcie młodych umysłów na sztukę po to, by przyszli pracownicy reklamy szukali inspiracji w świecie kultury i umieli odróżnić sztukę przez duże S od pseudoartystycznego, bezwartościowego przekazu; służą temu spotkania zarówno z twórcami sztuki, jak i mistrzami reklamy. Trzeci element  stanowi poznawanie nowoczesnych trendów i technologii oraz tworzenie w oparciu o tę wiedzę własnych projektów i kampanii reklamowych. 
 
Technik reklamy może być zatrudniony:
 • w agencjach reklamowych na stanowiskach autora tekstów i sloganów (copywriter),
 • projektanta grafiki, pracownika działu badań rynkowych, pracownika do spraw obsługi zlecenia,
 • w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jako np. specjalista ds. reklamy,
 • w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako np. pracownik biura reklamy,
 • w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych jako np. autor tekstów i sloganów,
 • w agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).
Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy:
 • Centrum Kultury Browar „B”
 • Expol Sp. j.
 • Agencja Reklamowa Laboratorium 3D
 • Scena Włocławek
 • Drukarnia Gutenberg
 • Media włocławskie