Prawo szkolne

Procedury zachowania


czytaj więcej
PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA


czytaj więcej
program wychowawczo-profilaktyczny


czytaj więcej
Regulamin funkcjonowania szkoły od 28.09.2020 r.


czytaj więcej
Regulamin ORLIKA


czytaj więcej
REGULAMIN WYCIECZEK


czytaj więcej
Regulamin ZFŚS


czytaj więcej
Wewnątrzszkolne Ocenianie


czytaj więcej
Statut Zespołu Szkół Technicznych


czytaj więcej
Statut Branżowej Szkoły I stopnia


czytaj więcej