pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Wykaz podręczników 2022/2023 SZ. BRANŻOWA

Wykaz podręczników do klasy pierwszej

Przedmioty ogólnokształcące - zawody: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, ŚLUSARZ

L.p.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1

Język polski

„To się czyta” Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia.

Anna Klimowicz, Joanna Ginter

Nowa Era

2

Język angielski

Impulse 1 (podręcznik + ćwiczenia)

Holley Gill, Pickering Kate, Inglot Marta

Macmillan Education

3

Matematyka

„To się liczy” Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.

Karolina Wej, Wojciech Babiański

Nowa Era

4

Fizyka

Odkryć fizykę 1.
Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

5

Chemia

Chemia 1.
Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia.

Artur Sikorski

Operon

6

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Nowa Era


Pozostałe podręczniki z obszaru przedmiotów zawodowych zostaną podane na pierwszych zajęciach edukacyjnych w szkole przez nauczyciela przedmiotu.