pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku


11.07.2022 20:06
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

24 czerwca 2022 r. odbyły się uroczystości związane z zakończeniem nauki w roku szkolnym 2021/2022. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało ponad 450 uczniów, a 14 uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia ukończyło szkołę.

Wśród przybyłych na uroczystość zakończenia nauki mogliśmy powitać p. Agnieszkę Białopiotrowicz – Dyrektora Wydziału Edukacji UM Włocławek, p. Ewę Agacką – Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły, p. Pawła Imbirskiego – Dyrektora Firmy WIKA Polska we Włocławku, p. Krzysztofa Radzanowskiego – Członka Zarządu Firmy RADPAK we Włocławku, p. Pawła Sarnowskiego – Dyrektora Firmy RDJ Klima we Włocławku oraz p. Kingę Będziak – Właścicielkę Firmy WIBE CNC.

Wśród promowanych dziewięcioro uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem osiągając wysoką średnią powyżej 4,75. Do najlepszych uczniów zakwalifikowali się: Piotr Stępiński z kl. 3 MT (5,39), Tomasz Daroszewski z kl. 3 MT (5,00), Łukasz Mendel z kl. 3a TI (4,94), Marcin Jabłoński z kl. 1 R (4,83), Wiktoria Nowak z kl. 3 TR (4,83), Piotr Małkiewicz z kl. 3a TI (4,82), Aleksandra Sawiuk z kl. 3 R (4,79), Natalia Dudka z kl. 1 RI (4,75) i Wiktor Krępczyński z kl. 3b TI (4,75). Gratulujemy wszystkim osiągniętych sukcesów, dziękując nauczycielom i rodzicom. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony naszych nauczycieli i rodziców. Dziękujemy także fundatorom nagród dla najlepszych uczniów – zaproszonym na uroczystość przedstawicielom Firmom i Radzie Rodziców.

Status Absolwenta Branżowej Szkoły I stopnia Rocznik 2022 otrzymali: Gózior Kamil, Podgórski Kacper, Czupryniak Norbert, Dombrowski Igor, Girzeński Mateusz, Pilarski Igor, Wojciechowski Kamil, Żurek Łukasz, Frej Jakub, Gospodarowicz Jakub, Jakubowski Igor, Kamiński Kacper, Mierczyński Igor i Slesar Kacper. Gratulujemy ukończenia szkoły i zachęcamy do kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II stopnia.