pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Wycieczka do Zakładu Pojazdów Szynowych PESA w Bydgoszczy


26.04.2024 20:43
Wycieczka do Zakładu Pojazdów Szynowych PESA w Bydgoszczy

W dniu 18 kwietnia 2024 r. klasy III i IV technikum mechatronicznego miały okazję zwiedzać Zakłady Pojazdów Szynowych PESA w Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z historią zakładu i jego aktualną ofertą rynkową.

Początki przedsiębiorstwa datują się na rok 1851, kiedy to pod zaborem pruskim powstały Zakłady Naprawcze Kolei Wschodniej Bydgoszcz. W 1920 r. warsztaty przejęła polska administracja kolejowa; zaczęły funkcjonować pod nazwą „PKP Warsztaty Główne 1 Klasy w Bydgoszczy”. Po II wojnie światowej warsztaty funkcjonowały jako „Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy”. Od 9 maja 2001 r. firma działała jako „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Spółka Akcyjna Holding” i zatrudniała 1540 pracowników. Zakłady wyspecjalizowały się w produkcji tramwajów i taboru kolejowego dla odbiorców krajowych i zagranicznych.

Uczniowie ZST mogli obserwować poszczególne etapy procesu budowy konstrukcji pojazdów oraz procesu budowy ram wózków i obróbki skrawaniem. Następnie oglądali gotowe, najnowszej generacji, pojazdy w hali montażowej:

  • wielonapędowy elektryczny pojazd szynowy o rekonfigurowalnym składzie pasażerskim,
  • lokomotywy z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi,
  • tramwaj z wdrożoną wysokowydajną technologią jazdy beztrakcyjnej, bez konieczności ingerencji w infrastrukturę liniową; pierwszy tego typu pojazd w Polsce,
  • niskopodłogowy tramwaj o obniżonej masie przez szerokie zastosowanie elementów kompozytowych i tworzyw sztucznych.

Finałem pokazów była możliwość obejrzenia lokomotywy wodorowej.

Wycieczkę zorganizowała p. Katarzyna Legieć we współpracy z p. Krystyną Grzesiak i p. Elżbietą Kotwasińską.