pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Pokaz zastosowania robota w edukacji dla uczniów klasy technik robotyk w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku


04.05.2024 19:42
Pokaz zastosowania robota w edukacji dla uczniów klasy technik robotyk w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Stanowisko edukacyjne ASTORINO zostało zaprezentowane przez p. inż. Karolinę Radgowską, przedstawiciela firmy Astor. Robot Astorino spełnia wymagania egzaminacyjne dla kierunku technik robotyk.

23 kwietnia 2024 r. odbył się pokaz robotyki w zakresie umiejętności obsługi i programowania robota edukacyjnego, stanowiącego niezbędne wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego w zakresie kwalifikacji ELM.07 i ELM.08. Robot edukacyjny Astorino jest zaawansowanym narzędziem służącym do nauki programowania robotów. Posiada możliwość ruchu w 6 stopniach swobody, a dzięki zaawansowanej konstrukcji może być wykorzystywany do symulowania procesów przemysłowych.

Zajęcia i ćwiczenia z programowania i sterowania robotem przeprowadziła inż. Karolina Radgowska. Uczniowie mieli praktyczną możliwość zapoznania się z takim narzędziem edukacyjnym, które już wkrótce trafi do nowo powstałej pracowni robotyki w wyremontowanej szkole przy ul. Ogniowej 2.

Koordynatorem zajęć była mgr. inż. Magdalena Dyberna, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu mechatroniki i robotyki.