pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Praktyki zawodowe we Florencji w ramach Programu ERASMUS+


01.06.2022 20:11
Praktyki zawodowe we Florencji w ramach Programu ERASMUS+

W tym roku szkolnym kolejna grupa uczniów realizuje praktyki zawodowe za granicą naszego kraju. Tym razem udaliśmy się do pięknego miasta i regionu we Włoszech, Florencji.

Od 21 maja 2022 r. grupa 48 uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku realizuje dwutygodniowe praktyki zawodowe we Florencji. Jest to realizacja projektu Erasmus+ pod nazwą „Nauka – klucz do świata. Praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach programu Erasmus+”. Z programu korzystają uczniowie z klas technikum mechatronicznego, informatycznego i reklamy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w języku angielskim. Czas po godzinach praktyk przewidziany jest na zwiedzanie zabytków miasta, poznawanie kultury i wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

Cele programu to miedzy innymi:

  • poznanie europejskiego rynku pracy z wykorzystaniem doskonalenia kompetencji językowych i umiejętności praktycznych nabytych w szkole;
  • promowanie wiedzy o kulturach państw europejskich;
  • podniesienie samooceny i motywacji do zdobywania nowych umiejętności zawodowych, zachęcanie do edukacji ustawicznej;
  • uzyskanie kwalifikacji w ramach ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training (europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) – mobilność edukacyjna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • możliwość uzyskania certyfikatu „Europass – mobilność”, dokumentu potwierdzającego odbycie zagranicznego stażu;
  • rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

Prezentujemy pierwszą serię zdjęć. Miłego oglądania!