pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Szkolny konkurs historyczny z okazji 230. rocznicy powstania kościuszkowskiego


29.04.2024 20:23
Szkolny konkurs historyczny z okazji 230. rocznicy powstania kościuszkowskiego

W 2024 r. obchodzimy 230. rocznicę powstania kościuszkowskiego. Po II rozbiorze Polakom pozostała tylko droga walki zbrojnej, która pozwoliłaby odzyskać utracone terytoria i niezawisłość państwa.

Dowódcą zgodził się zostać opromieniony sławą bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych gen. Tadeusz Kościuszko. 24 marca 1794 r. na Rynku krakowskim Kościuszko ogłosił akt insurekcji i objął władzę jako naczelnik powstania. Na czele armii złożonej z 4 tysięcy żołnierzy i 3 tysięcy kosynierów ruszył na Warszawę. Zwyciężył pod Racławicami, a pod Połańcem ogłosił uniwersał oferujący chłopom wolność osobistą, obniżenie  pańszczyzny na czas udziału w powstaniu i prawo do nieusuwalności z użytkowanej ziemi. Celem wydania dokumentu było przyciągnięcie chłopów do powstania. Insurekcja objęła całą Polskę w granicach po II rozbiorze. Jednak sojusz prusko-rosyjski doprowadził do klęski wojsk polskich pod Szczekocinami, Chełmem i kapitulacji Krakowa. Bitwa pod Maciejowicami była ostateczną klęską Polaków, a Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej. Po rzezi Pragi stolica skapitulowała, a wojsko polskie poddało się pod Radoszycami. Nie powiodła się ostatnia próba uratowania niepodległości Polski. Skutkiem klęski powstania był III rozbiór i utrata wolności na okres 123 lat.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń w ZST odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „Tadeusz Kościuszko i jego czasy”; składał się z dwóch części. Pierwszą był konkurs wiedzy – do rozwiązania testu przystąpiło 16 uczniów.

  • I miejsce zajął Kamil Tomaszewski z kl. III technikum mechatronicznego;
  • II miejsce Filip Gadkowski z kl. II technikum mechatronicznego;
  • III miejsce Adam Szyc z kl. II technikum mechatronicznego.

Część druga polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat powstania kościuszkowskiego i jego dowódcy.

  • I miejsce zdobył Piotr Stępiński z kl. V technikum mechatronicznego;
  • II miejsce Weronika Augustyniak z kl. V technikum reklamy;
  • III miejsce Katarzyna Adamczyk z kl. II a technikum reklamy.

GRATULUJEMY!

Konkursy przygotowały i przeprowadziły nauczycielki historii p. Krystyna Grzesiak, p. Dominika Jankowska i p. Aleksandra Orlińska.