pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Paulina Kostańska laureatką Samorządowego konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”


27.06.2020 17:06
Paulina Kostańska laureatką Samorządowego konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

Z prawdziwą dumą informujemy, że uczennica Paulina Kostańska, z klasy 3a Technikum Organizacji Reklamy w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku została laureatką X Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

24 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Chemicznych nagrody odebrali laureaci X Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ma on na celu promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. W imieniu Prezydenta Włocławka dr Marka Wojtkowskiego nagrody wręczyła Zastępca Prezydenta dr Barbara Moraczewska oraz podziękowała za pracę na rzecz drugiego człowieka, na rzecz miasta i całej społeczności lokalnej wolontariuszom, opiekunom, nauczycielom, rodzicom.

Paulina Kostańska od wielu lat aktywnie bierze udział w różnego rodzaju akcjach i kampaniach, m. in. zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska, artykułów higienicznych dla dzieci w ramach akcji „Pielucha dla MALUCHA”, zbiórkach zabawek dla dzieci z placówek opiekuńczych i socjoterapeutycznych oraz dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w akcji Szlachetna Paczka, pomaga przy organizowaniu imprez towarzyszących zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Corocznie pomaga w organizacji ANWIL Półmaratonu Włocławskiego, Biegu Kujawiaka, Kujawskiego Maratonu Szlakiem Kazimierza III Wielkiego oraz w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Współpracuje z Fundacją „Samotna Mama”, ze Stowarzyszeniem WWK Włocławski Wydział Kreatywny. Pomagała w organizacji Juwenaliów Włocławskich oraz wielu imprez i wydarzeń organizowanych przez Radę Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Na terenie swojej miejscowości działa w Zespole Folklorystycznym ,,Kruszynioki”, w harcerstwie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie pomaga prowadzić dodatkowe zajęcia czy konkursy. Jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 23 finału. W ramach wolontariatu koleżeńskiego pomaga w opiece nad niepełnosprawną intelektualnie 14-letnią Amelią. Bierze również udział w ogólnopolskim programie „Zwolnieni z teorii”, w ramach którego jest pomysłodawcą, organizatorem i liderem projektu społecznego „PsiTulas”, poruszającego problem bezdomności zwierząt.

Opiekunem uczennicy jest pani Elżbieta Górska, opiekun Szkolnego Koła PCK i Wolontariatu. Jesteśmy dumni z postawy, zaangażowania i osiągnięć naszej uczennicy oraz życzymy jej wielu dalszych sukcesów.

Gratulujemy!