Upływa termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2020


7 lutego 2020 r