Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Więcej ...


25 maja 2020 r

Drodzy Absolwenci!

Uprzejmie informuję, że od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość odbioru w szkole dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje w zwodzie dla zawodów:

- technik informatyk

- technik mechatronik

- technik mechanik

- technik organizacji reklamy

Jednocześnie przypominam o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w trakcie odbioru dyplomów. Obowiązek posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekowania rąk i zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.